Val av skola, anvisad plats

Det år ditt barn fyller 6 år är det dags att börja i förskoleklass. I mars eller april får du ett brev med förslag till skolplacering för sexåringen. Du kan välja en annan skola om det finns en plats där. Det är skolans rektor som bestämmer om det är möjligt.

Om barnet ska byta skola

Barn som flyttar byter till den närmaste skolan. Om eleven vill byta skola av andra skäl ska du prata med rektorn på barnets skola och göra en anmälan om skolbyte. Det är rektorn på den nya skolan som beslutar om det finns plats

Byte av skola inom Olofströms kommun, e-tjänst Länk till annan webbplats.

Skolval när du flyttar till Olofström

Om barnet ska flytta till Olofströms kommun ska du kontakta rektorn på den skola som ligger närmast din nya adress. Om du är osäker på vilken skola, kontakta utbildningskontoret. När det är dags att flytta ska du göra en anmälan om inflyttning.

Anmälan om in- och utflyttning till/från Olofströms kommun, e-tjänst Länk till annan webbplats.

Du ansöker om fritidsplats i Nya Dexter. Länk till annan webbplats.

Ditt barn har inte rätt till skolskjuts om du väljer en skola utanför den skola som eleven annars skulle blivit placerad på.

Skolresor, skolskjuts

När du flyttar från Olofström

Om barnet ska flytta från Olofströms kommun ska du anmäla flytten.

Om barnet går på fritids måste du säga upp platsen. Det gör du i Dexter Länk till annan webbplats. 2 månader före barnet ska sluta.

Kontakt

Utbildningsförvaltningen
Telefon: 0454-930 00
E-post: ubn@olofstrom.se

Meddela fel på sidan

Publicerad: 2 september 2020

Uppdaterad: 22 februari 2021