Bygglovstaxa

I ärenden om lov, anmälan och förhandsbesked med mera betalar du en avgift enligt den taxa som kommunfullmäktige har fastställt. Avgiften tas ut för att täcka kommunens kostnader för handläggningen av ärendena.

Avgiftens storlek är beroende av flera faktorer, bland annat fastighetens placering (inom eller utanför detaljplan), typ av åtgärd och hur stort du ska bygga.

Extra avgifter kan tillkomma till exempel i bygglovsärenden där fastigheten ligger utanför detaljplan eller där åtgärden avviker från bestämmelserna i en detaljplan.

Byggnadnämndens taxa för bygglov, bygganmälan, kartor, strandskyddsdispenser m.m. 2022 Pdf, 188.3 kB.

Kontakt

Byggkontoret


På grund av högt antal ärenden är det för tillfället svårt att nå plan- och byggkontoret. Mejla gärna eller skicka ett brev där du beskriver din fråga, och eventuell fastighet frågan berör, så återkommer vi snarast möjligt

Publicerad: 8 maj 2020

Uppdaterad: 16 maj 2022