Bygglovstaxa

I ärenden om lov, anmälan och förhandsbesked med mera betalar du en avgift enligt den taxa som kommunfullmäktige har fastställt. Avgiften tas ut för att täcka kommunens kostnader.

Avgiftens storlek beror på flera saker, bland annat fastighetens placering (inom eller utanför detaljplan), typ av åtgärd och hur stort bygget är.

Extra avgifter kan tillkomma, till exempel i bygglovsärenden där fastigheten ligger utanför detaljplan eller där åtgärden avviker från detaljpppnens bestämmelser.

Byggnadsnämndens taxa 2024 Pdf, 175.2 kB.

Kontakt

Byggkontoret


Publicerad: 8 maj 2020

Uppdaterad: 22 december 2023