Bygglovstaxa

I ärenden om lov, anmälan och förhandsbesked med mera betalar du/ni en avgift enligt den taxa som kommunfullmäktige har fastställt. Avgiften tas ut för att täcka kommunens kostnader.

Avgiftens storlek är beroende av flera faktorer, bland annat fastighetens placering (inom eller utanför detaljplan), typ av åtgärd och hur stort bygget är.

Extra avgifter kan tillkomma, till exempel i bygglovsärenden där fastigheten ligger utanför detaljplan eller där åtgärden avviker från detaljpppnens bestämmelser.

Byggnadsnämndens taxa 2023 Pdf, 790 kB.

Kontakt

Byggkontoret


Det kan ibland vara svårt att nå plan- och byggkontoret per telefon. Mejla därför gärna (eller skicka ett brev) där du beskriver din fråga, så återkommer vi snarast möjligt – och kom ihåg att ange vilken fastighet det gäller.

Publicerad: 8 maj 2020

Uppdaterad: 13 januari 2023