Voices

Logotyp: Co-funded by the Europe for Citizens Programme of the European Union.

Fakta om projektet

  • Projektnamn: Young creative voices build a tolerant Europe - VOICES
  • Projektägare: Olofströms kommun
  • Projektpartners i Polen: Muzeum Stutthof, Europejskie Centrum Solidarnosci (ECS) och Fundacja Przestrzenie Dialogu
  • Projektstart: 2020-01-01
  • Projektslut: 2022-06-30

Förberedelsefasen

Start: 7 januari 2020
Slut: 30 mars 2020
Plats: Olofström och Stutthof/Gdansk
Antal deltagare: 5 personer från Olofström och 5 personer från polska partners.

Den 27 februari 2020 genomfördes möten och studiebesök på plats i Stutthof, Gdansk och Mikoszewo i Polen. Därefter fortsatte dialogen först via telefon, mejl och sedan via onlinemöten.

Genomförandefasen

Först covid-19 pandemin och därefter kriget i Ukraina gjorde att projektet inte kunde genomföras som planerat. Fyra aktiviteter fick ställas in och återstående två anpassades till den nya verkligen med digitala sammankomster.

Högavångskolans planerade musikdokumentär till minne av förintelsens offer kunde inte uppföras i Stutthof. Aktivitet 5 genomfördes istället som stöd till Ukraina där den nyskrivna sången hundred voices framfördes. Ett flertal onlinemöten hölls där Stutthof medverkade och gav oss ny erfarenhet av hur ett museum över förintelsens offer ser på hur vi håller minnet levande.

Start: 11 januari 2022
Slut: 18 mars 2022
Plats: Olofström och Stutthof, Polen
Antal deltagare: 27 personer från Olofström och 3 personer från Stutthof, Polen.

Hundred Voices 2022,YouTube Länk till annan webbplats.

Aktivitet 6 var planerad som en spridningskonferens/projektmöte. När det inte gick att genomföra beslöt vi att visa utställningen Fading Stories som en del i ett nytt samarbete där Svenska kyrkan, Jämshögs folkhögskola och Konstföreningen deltog. Från Polen medverkade våra projektpartners digitalt och berättade bl a om hur Stutthof museum under hösten 2020 höll minne över förintelsens offer via ett stort antal digitala minnesberättelser.

Start: 15 januari 2022
Slut: 13 februari 2022
Plats: Olofström och Stutthof/Gdansk, Polen
Antal deltagare: 183 personer (skolklasser och teatergrupp) såg utställningen i mindre grupper tillsammans med lärare/ledare.
Från Polen deltog 4 personer från projektgruppen digitalt.

Tyvärr var det inte möjligt att genomföra någon studieresa till Polen under projektperioden men vi hoppas att det nya nätverket kan finna nya möjligheter i en nära framtid.

Kontakt

Kommunledningsförvaltningen


Besöksadress:
Östra Storgatan 5

Publicerad: 5 juli 2023

Uppdaterad: 31 juli 2023