Parker och grönområden

Olofströms parker och grönområden bjuder på kulturupplevelser, historia och på sommaren både smak- och luktupplevelse.

Holje Park

Holje Park formades till en jättelik anläggning under åren 1811–1840. Då ägde Olofströms Bruk, med tillhörande lantegendom Lilla Holje, av överste Dannfelt. Tillsammans med svärsonen Per Juhlin byggdes en park- och trädgårdsanläggning, som hade slottsproportioner. Tusentals främmande träd, buskar och örter planterades. I uppvärmda orangerier odlades exotiska frukter och från sjön Halen grävdes en bäck som förde vatten till parken.

Stora delar av byggnadsbeståndet och parken har försvunnit efter hand. Gravkapellet och stenlängan vittnar än idag om parkens storhetstid. I följande avsnitt kan du läsa mer om museer, konsthall och andra kulturhistoriskt intressanta platser som du kan besöka i Holje Park.

Gravkapellet

Det Dannfeltska gravkapellet lät Dannfelt uppföra 1836 som gravplats för sig och familjen. Det används fortfarande av familjen Juhlin-Dannfelt vid gravsättning.

Muséet

Muséet öppnades 1972 som ett hembygdsmuseum. Byggnaden uppfördes 1819 och då som ett gödsel- och spannmålsmagasin. Den används numera som industrimuseum.

Längan

Längan byggdes på 1970-talet och används som konsthall och lokal för olika tillfälliga utställningar.

Nebbebodagården

Nebbebodagården (södra) flyttades 1968 från Nebbeboda till Holje Park och placerades på den gamla grunden för Holje herrgård. I Nebbeboda fanns två gårdar, södra och norra. Den norra flyttades redan 1927 till Vilshultsvägen. Det är den gård Harry Martinson beskriver i boken Nässlorna blomma, såsom "Norda gård."

Kryddträdgården

Kryddträdgården anlades så sent som år 2000 till stor glädje för parkens besökare. Olofströms trädgårdsförening står för skötseln.

Rättaregården

Rättaregården var bostad för rättaren på Holje herrgård. Huset låg tidigare där fotbollsplanen finns idag. Rättaregården flyttades 1938/39 till nuvarande plats. Flytten skedde med hjälp av trästockar som drogs av hästar. Idag finns finns på Rättaregården ett kamera- och ett galgmuseum (klädgalgar) på första våningen, och på den andra våningen har Olofströms hembygdsförening sina lokaler.

Scenen

På den stora utescenen firas traditionsenligt bl.a. Valborgsmässoafton och Sveriges Nationaldag, vilket brukar locka mycket publik. Här sjungs även Allsång.

Tulseboda Brunnspark

Området är klassat som kulturmiljöområde och har anor från 1800-talet. Med en blandning av välbevarade historiska byggnader och prisad parkanläggning är ett besök att rekommendera.

Tulseboda Brunn var förr en välbesökt kurort i Kyrkhult intill Södersjön. Det första riktiga varmbadhuset stod färdigt 1880 vid Fornebodasjön, dåvarande Gårdsjön. Där byggdes även ett mindre kallbadhus och en liten sjukstuga. Själva hälsokällan ligger cirka 2 km öster om Kyrkhults samhälle och finns fortfarande kvar. År 1894 uppfördes restaurangbyggnaden, som idag är Tulseboda Kulturhus. 1898 byggdes Läkarvillan som bostad och mottagning för brunnsläkaren, som idag är ett vacker hembygdsmuseum.

Grön centrummiljö

I centrala Olofström möts tre åar – Holjeån, Snöflebodaån och Vilshultsån – dessa erbjuder ett gångstråk längs med vattnet som heter PrÅmenaden. Längs gångstråket finns flera bänkar och prÅmenaden passerar den nyanlagda Badhusparken, en park med biologisk mångfald som tema.

Olofström har en vacker och levande centrummiljö som under sommarhalvåret utsmyckas med fina blomsteruppsättningar och planteringar.

Tappers smakträdgård

Vid miljön runt vårt utegym vid Storlekplatsen finns Tappers smakträdgård. Smakträdgården är en lekfull och pedagogisk trädgård mitt i centrum där du kan smaka på olika bär och frukter.

Citybryggan

För att utveckla vårt centrum har vi byggt en Citybrygga som ligger intill Storlekplatsen. Bryggan har utsikt mot Aniaraparken och har gott om sittplatser samt bord för att kunna fika och njuta av kvällssolen som skiner över bryggan. På sommaren kan du även passa på att ligga på solstolarna som finns där.

Kontakt

Medborgarcenter

Olofströmsnatur

Naturskyddsföreningen i Olofström har tagit fram en helt ny webbguide där du kan hitta tips på de vackraste och mest intressanta platserna till naturen i Olofströms kommun. Guiden är uppbyggd så att du antingen kan leta genom en lista i bokstavsordning eller via karta.

Passa på att använda denna möjlighet att uppleva den fantastiska naturen vi har i kommunen!

olofstromsnatur.se Länk till annan webbplats.

Publicerad: 26 augusti 2020

Uppdaterad: 22 december 2023