Servicegruppen och Nattpatrullen

Servicegruppen och Nattpatrullen hjälper dig med de insatser du beviljats och behöver för att du ska känna dig trygg i din bostad.

Servicegruppen arbetar över hela kommunen, med insatserna städ, Tvätt, Inköp, social aktivering och ledsagning.

Gruppen består av 6 personal.

Nattpatrullen ansvarar för alla hemtjänstinsatser på natten över hela kommunen.

Gruppen har totalt 7 personal, varav 3 är i tjänst varje natt.

Båda grupperna utgår från Bredgatan 51 (Klinten)

Kontakt

Servicegrupp och Nattpatrull

Enhetschef

Enhet (Servicegrupp)

0454-93151

Publicerad: 18 mars 2024

Uppdaterad: 18 mars 2024