Grannsamverkan

Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven.

Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln i bostadsområden.

För en god grannsamverkan behövs lite tid och engagemang hos er boende i området. Det praktiska arbetet som grannsamverkan innebär kan vara:

  • att vara allmänt vaksam och kontakta polisen 114 14 om något är misstänkt och på 112 vid pågående brott.
  • att meddela dina grannar om du är bortrest.
  • att förvara värdesaker på ett betryggande sätt – det finns inga “bra ställen” som tjuven inte hittar.
  • att vara förtrogen med de brottsförebyggande tipsen.

Grannsamverkan, Samverkan mot brott (SAMBO) Länk till annan webbplats.

Hur gör vi?

Det är du tillsammans med dina grannar som initierar grannsamverkan, genom att det finns ett gemensamt intresse för att hjälpas åt att förebygga brott och öka trygghet. Prata gärna med dina grannar och lyft frågan – det kanske är flera som går och tänker på samma sak!

När det finns ett uttalat intresse blir sedan nästa steg ett informationsmöte med polisen, där information om grannsamverkan presenteras och material delas ut. Kontakta polisen om det finns ett intresse för att starta upp en grannsamverkan.

Publicerad: 29 augusti 2023