Fyrverkerier, raketer och smällare

Olofströms kommun har sedan ett antal år upphört med att avfyra fyrverkerier i kommunal regi av hänsyn till djur och miljö. Här kan du läsa om de lagar och rekommendationer som gäller vid användning av fyrverkerier, raketer och smällare i Olofströms kommun.

Vad gäller för dig som enskild?

I Olofströms kommun är det inte tillåtet att avfyra fyrverkerier på offentlig plats någon dag under året, inte heller på nyårsafton, om du inte har ansökt om och fått tillstånd av Polisen. På ett flertal orter är det undantag för tillståndskravet på nyårsafton, men Olofströms kommun har inte ett sådant undantag.

Polistillstånd krävs därmed för alla typer av fyrverkerier på offentlig plats. Till offentlig plats räknas vägar, cykelvägar, torg, parker och andra platser som är ämnade för gemensam användning. Polistillstånd krävs även för avfyrande inom detaljplanelagt område i hela kommunen, samt inom tätbebyggda områden oavsett om dessa är detaljplanelagda eller ej.

Användning av smällare för utomhusbruk (ej marksmällare) och raketer med styrpinne är förbjudet i Sverige för den som inte har rätt utbildning och särskilt tillstånd. Detta gäller oavsett plats för avfyrandet, alltså även på egen mark. Tillstånd för att avfyra smällare och raketer med styrpinne ansöker du om hos kommunen. Den som saknar tillstånd och utbildning och ändå avfyrar dessa kan dömas till böter eller fängelse.

Är du under 18 år får du varken köpa eller avfyra fyrverkerier. Det är straffbart att ge eller köpa ut fyrverkerier till minderåriga och handlingen kan leda till böter eller fängelse. Åldersgränsen infördes eftersom minderåriga ofta är inblandade i den här typen av olyckor.

Vad får jag använda?

På egen mark i glesbebygt område har du som myndig laglig rätt att avfyra godkända fyrverkerier utan tillstånd, om det inte kan innebära risk, skada eller olägenhet för personer eller egendom. I praktiken är denna bedömning svår att göra. Tänk på att du själv ansvarar för att ta reda på om fyrverkerierna är godkända eller inte. Dessutom gäller kravet på utbildning för smällare samt raketer med styrpinne oberoende av plats för avfyrandet, läs mer i avsnittet: Vad gäller för dig som enskild?

Det krävs inget tillstånd för tomtebloss, partypoppers och liknande mindre produkter som är avsedda att användas inomhus.

Om du avser att avfyra fyrverkerier på egen mark i glesbebygt område så uppmanar vi dig till att tänka på din egen och andras säkerhet och att visa hänsyn till omgivningen.

Ansök om tillstånd hos kommunen och Polisen

För att skjuta raketer med styrpinne samt smällare så krävs tillstånd från kommunen. Ansökan skickas till kommunledningsförvaltningens e-post: ks@olofstrom.se. Innan ansökan görs så ska den sökande ha genomgått en B- eller C-utbildning hos en utbildningsanordnare som är godkänd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Efter en beviljad ansökan hos kommunen kan den sökande även behöva söka tillstånd hos Polisen, beroende på var fyrverkerierna ska avfyras.

Oavsett vilken typ av fyrverkerier du önskar avfyra så krävs enligt ordningslagen tillstånd från Polisen om fyrverkerierna kan innebära risk för skada på person eller egendom. Vid avfyrande på offentliga platser och i tätbebyggelse så finns risk för skada, därför krävs tillstånd från Polisen om du önskar avfyra fyrverkerier på sådana platser.

På Polisens webbplats kan du läsa mer om regler för fyrverkerier och när tillstånd krävs. Länk till annan webbplats.

Om du upplever att någon inte följer kommunens bestämmelser så ska du kontakta Polisen på telefonnummer 114 14, eller 112 om du behöver akut hjälp.

Vi vädjar till alla att visa hänsyn och omtanke om varandra, djur och natur och avstå ifrån fyrverkerier, säger Iréne Robertsson, kommunchef på Olofströms kommun.

Fyrverkeriers konsekvenser ur olika perspektiv

Offentlig miljö

Samordnaren inom offentlig miljö på Olofströms kommun berättar:

Fyrverkerier bidrar till nedskräpning i naturen. Om inte skräpet samlas in så riskerar djur att fara illa av det, genom att exempelvis få det i sig. Skräpet kan även hamna i våra vattendrag där det skräpar ner och förorenar. Därför är det viktigt att tänka på att samla upp resterna efter sig om man avfyrar fyrverkerier. Ofta är det smått skräp i form av plast eller papper.

Användandet av fyrverkerier i den offentliga miljön bidrar till otrygghet för dem som vistas i den. I den offentliga miljön är vi många människor som samsas om utrymmet, och det finns både människor och sällskapsdjur som upplever rädsla av det ljud och ljus som fyrverkerier ger ifrån sig.

Djur och natur

Miljösamordnaren och landsbygdsutvecklaren på Olofströms kommun berättar:

Förutom att fyrverkerier från vårt nyårsfirande skrämmer slag på både husdjur och djur i vår natur så är det inte heller bra för vår närmiljö. När många fyrverkerier avfyras samtidigt under en kort tid så kan den rökiga luften uppfattas som obehaglig. Det är dock inte röken som är skadlig för miljön, utan det är de kemiska föreningarna av natrium, barium, aluminium, titan och strontium samt tungmetallerna bly och koppar som används för att ge fyrverkerierna sin färgsättning.

Vid stickprovskontroller har kemikalieinspektionen tidigare även hittat hexaklorbensen i en stor andel fyrverkeripjäser hos svenska importörer. Under den senaste kontrollen år 2020 hittades dock inget av ämnet i de 27 produkter som testades. Hexaklorbensen har varit förbjudet i Sverige sedan 1980 och är ett svårnedbrytbart ämne som kan vara cancerframkallande.

Räddningstjänsten Västra Blekinge

Räddningstjänsten Västra Blekinge arbetar för ett tryggare och skadefritt samhälle. Därför uppmanar vi till mycket stor försiktighet vid hantering av fyrverkerier, raketer och smällare. Räddningstjänsten har genom åren blivit larmade till ett antal händelser med konstaterad eller misstänkt brand till följd av fyrverkerier, och vi har på nära håll fått se vilka konsekvenser felaktig hantering av fyrverkerier kan medföra.

Vi vill särskilt uppmana till att aldrig använda explosiva varor i samband med alkoholintag, samt betona vikten av att vuxna inte köper ut till minderåriga. Tyvärr ser vi att många som skadas är under 18 år.

Kommunpolisen

Det finns en 18-årsgräns för att få köpa eller hantera fyrverkerier. Trots det skadas ofta minderåriga i fyrverkeriolyckor. Först när föräldrar och andra vuxna slutar langa fyrverkerier till minderåriga kommer olyckorna att minska. Om polisen träffar på ungdomar som är under 18 år med fyrverkerier, kommer fyrverkerierna att beslagtas.

Som vuxen hjälper du till att förhindra olyckor och att höja säkerheten genom att:

  • förklara för ungdomarna vilka regler och lagar som gäller
  • inte köpa fyrverkerier till någon under 18 år
  • inte låta ungdomar köpa utländska fyrverkerier via internet. Det går att beställa fyrverkerier utomlands som är mycket kraftfulla och som kan orsaka mycket stora skador på människor och egendom.

Publicerad: 6 december 2022

Uppdaterad: 30 oktober 2023