Kris och beredskap

Kriser kan uppstå på många olika sätt, både enskilt eller samtidigt. En kris kan vara allt från störningar gällande el, telefoni, transport eller it. Det kan även handla om brist på livsmedel och dricksvatten eller naturolyckor, smitta och påverkanskampanjer.

Fungera som vanligt

Oavsett om kommunen drabbas av en kris eller krig är målsättningen att samhället och vardagen ska kunna fortsätta att fungera som vanligt.

Olofströms kommun följer noga den säkerhetspolitiska utvecklingen i vår omvärld. Med en kontinuerlig omvärldsbevakning skapar vi en grund för eventuella risker.

Olofströms kommun tar avstånd från alla former av övergrepp på frihet, demokrati och europeisk säkerhetsordning. Vi samverkar med olika myndigheter och organisationer i arbetet med mottagandet av flyktingar.

På sidorna under Kris och beredskap kan du få du tips om hur du kan öka din beredskap och läsa mer om hur kommunen jobbar med krisberedskap.

Så får du information vid en kris

Om något allvarligt händer i Olofström som påverkar dig som invånare, kommer Olofströms kommun att ge dig information om vad som har hänt. Beroende på vad som har hänt kommer du som kommuninvånare att få information först och främst via en eller flera av följande kanaler:

  • olofstrom.se
  • Sociala medier
  • Anslagstavlor runt om i kommunen
  • Via kommunens verksamheter
  • Trygghets- och informationspunkter
  • VMA (viktigt meddelande till allmänheten)
  • Bolagen – kommunen kan även ta hjälp av de kommunala bolagen och de kanaler de ansvarar över. Tänk dock på att bolagen har andra informationskanaler än sina webbplatser, till exempel sociala medier.

Kommunala bolag

Olofströms kraft Länk till annan webbplats.

Olofströmshus Länk till annan webbplats.

SBVT (Skåne Blekinge Vattentjänst) Länk till annan webbplats.

VMAB (Västblekinge Miljö) Länk till annan webbplats.

Trygghets- och informationspunkter

Om en allvarlig händelse inträffar har Olofströms kommun möjlighet att öppna upp mötesplatser i form av trygghets- och informationspunkter. Där kan du som invånare få värme, varm dryck, information om vad som har hänt samt stöd. Mötesplatserna kommer att vara öppna och bemannade under dagtid. På vissa av platserna kommer du som invånare enbart kunna få information.

Trygghets- och informationspunkter

Viktiga telefonnummer

Om något händer finns det viktiga telefonnummer som är bra att känna till. Telefonnumren går till de samhällsaktörer som kan ge information, stöd och hjälp på en nationell nivå.

112 - Nödnummer vid fara för liv, egendom och miljön
114 14 - Polisens nummer vid icke-akuta händelser
113 13 - Informationsnummer vid olyckor och kriser
1177 - Sjukvårdsrådgivning

Om någonting händer är det viktigt att du som kommuninvånare håller dig uppdaterad genom att ta del informationen på kommunens hemsida och andra kanaler samt relevanta myndigheters hemsidor som Myndighetens för samhällsskydd och beredskap.

Kontakt

Medborgarcenter

Håll dig uppdaterad!

Krisinformation

Här kan du läsa om hur du förbereder dig inför en kris samtidigt som du kan få aktuell information om pågående kriser.

krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Krisinformation, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om krisen eller kriget kommer

Alla hushåll i Sverige fick under 2018 en broschyr hemskickad som handlar om vad som händer om det blir kris eller krig. Den ska hjälpa oss att bli förberedda på allt från allvarliga olyckor, extremt väder och it-attacker till militära konflikter.

Om du tappat bort denna så kan du ladda ner broschyren på msb.se Länk till annan webbplats..

Publicerad: 22 juni 2020

Uppdaterad: 19 januari 2024