Kris och beredskap

Kriser kan uppstå på många olika sätt, både enskilt eller samtidigt. En kris kan vara allt från störningar gällande el, telefoni, transport eller it. Det kan även handla om brist på livsmedel och dricksvatten eller naturolyckor, smitta och påverkanskampanjer.

Fungera som vanligt

Oavsett om kommuen drabbas av en kris eller krig är målsättningen att samhället och vardagen ska kunna fortsätta att fungera som vanligt.

På sidorna under Kris och beredskap kan du få du tips om hur du kan öka din beredskap och läsa mer om hur kommunen jobbar med krisberedskap.

Information vid en allvarlig händelse

Vid en allvarlig händelse eller kris publicerar kommunen i första hand information på hemsidans startsida som nyheter. Kommunens officiella Facebook-sida används också som komplement. Kommunen och andra myndigheter har också möjlighet att sända ut meddelanden via Sveriges Radio, Sveriges Television, Sveriges Utbildningsradio, med flera kanaler.

Om någonting händer är det viktigt att du som kommuninvånare håller dig uppdaterad genom att ta del informationen på kommunens hemsida samt relevanta myndigheters hemsidor som Myndighetens för samhällskydd och beredskap.

Kontakt

Säkerhetsskyddschef

Mike Lindbergh

Håll dig uppdaterad!

Krisinformation.se

Här kan du läsa om hur du förbreder dig inför en kris eller kris samtidigt som du kan få aktuell information om pågående kriser.

Krisinformation, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om krisen eller kriget kommer

Alla hushåll i Sverige fick under 2018 en broschyr hemskickad som handlar om vad som händer om det blir kris eller krig. Den ska hjälpa oss att bli förberedda på allt från allvarliga olyckor, extremt väder och it-attacker till militära konflikter.

Om du tappat bort denna så kan du ladda ner broschyren på msb.se Länk till annan webbplats..

Publicerad: 22 juni 2020

Uppdaterad: 22 juli 2022