Felanmälan

Upptäcker du ett fel på våra gator, parker eller lekplatser kan du göra en felanmälan till oss genom använda vår e-tjänst. Det kan till exempel gälla ett hål i gatan, trasig belysning eller nedskräpning.

Vad är skillnaden mellan felanmälan, synpunkt och medborgarförslag?

Du har möjlighet att påverka vår verksamhet och vår kommun. För att du ska få snabb och smidig service är det viktigt att vi får in ditt ärende på rätt sätt. Här förklarar vi skillnaderna mellan de olika kontaktvägarna felanmälan, synpunkt och medborgarförslag.

En felanmälan gör du om du upptäcker ett fel på en befintlig funktion som till exempel trasig belysning i ett område.

En synpunkt är ett önskemål eller en åsikt om något som du tycker att kommunen bör erbjuda eller förbättra. Det kan till exempel handla om att sätta upp mer belysning i ett område. En synpunkt är ett enklare förslag än ett medborgarförslag och kan ofta hanteras direkt av den ansvariga verksamheten istället för att få ett politiskt beslut.

Ett medborgarförslag ska vara ett konkret förslag på något som du vill påverka för att förbättra och utveckla Olofströms kommun. Har du ett enklare förslag eller klagomål kan du istället lämna en synpunkt.

Hur gör jag en felanmälan?

Du gör din felanmälan via vår e-tjänst.

Felanmälan gata/park, e-tjänst Länk till annan webbplats.

Har du önskemål om att fälla ett träd så finns det en egen e-tjänst för det som du behöver använda för att vi ska få rätt information och kunna handlägga ditt ärende.

Trädfällning på kommunens mark, e-tjänst Länk till annan webbplats.

Vart vänder jag mig i övriga frågor?

Har du problem med vatten och avlopp eller el och fjärrvärme ska du vända dig till våra kommunala bolag och förbund för hjälp. Här hittar du vem du ska kontakta när.

Vatten och avlopp

Har du ett avloppsstopp, misstänker en vattenläcka eller är utan vatten?

Har du kommunalt vatten och avlopp så ska du kontakta Skåne Blekinge Vattentjänst (SBVT). Har du frågor om enskilt dricksvatten kan du vända dig till Miljöförbundet Blekinge Väst. Bor du hos Olofströmshus så gör du din felanmälan till dem.

Felanmälan, Skåne Blekinge Vattentjänst Länk till annan webbplats.

Kontakta oss, Miljöförbundet Blekinge Väst Länk till annan webbplats.

Felanmälan, Olofströmshus Länk till annan webbplats.

El och fjärrvärme

Har du drabbats av ett avbrott eller en driftstörning som rör elnät eller fjärrvärme?

Har du egen fastighet ska du kontakta Olofströms Kraft. Är du hyresgäst hos Olofströmshus vänder du dig istället till dem.

Felanmälan, Olofströms Kraft Länk till annan webbplats.

Felanmälan, Olofströmshus Länk till annan webbplats.

Relaterad information

Behandling av personuppgifter

Publicerad: 24 september 2019

Uppdaterad: 1 juni 2023