Navigatorcentrum

På Navigatorcentrum i Olofström blir möten till möjligheter. Tillsammans med våra samarbetspartners ser vi till att individer som befinner sig långtifrån arbetsmarknaden själva hittar vidare till sina mål, till exempel utbildningar, arbetsträning, praktik och/eller jobb.

Projekten på Navigatorcentrum

HAS - Hälsa för Arbete och Studier

OSSI - Olofström Sölvesborg Satsar Individuellt

Vänder sig till målgruppen 16–64 år som är långtidsarbetslösa, är långtidssjukskrivna, upplever ohälsa, har funktionsvariationer och svårt att etablera sig på arbetsmarknaden.

Vi jobbar individanpassat utifrån

  • 7-TJUGO metoden med arbetsmarknadskunskap där vi lägger en stabil grund i arbetet med att bygga plattformen för deltagarna.
  • Individuell coachning där vi jobbar med olika verktyg för fysisk, mental, social och själslig hälsa.
  • Hälsa med ökad fysisk aktivitet, där lägger vi fokus på måendet och helheten. Personlig tränare och hälsokoordinatorn skapar tillsammans med deltagaren kontinuitet, rutiner och motivation i arbetet med livsstilsförändring för våra deltagare.

Tillsammans jobbar vi för att deltagarna ska skapa stegförflyttningar i riktning mot arbete, studier och en hållbar framtid. Genom stegvis utmaningar, ökar de sin självacceptans, självkänsla, ihärdighet och meningsfullhet.

Arbetsgivarcoachning

En viktig del i vårt arbete är att bygga bärande relationer - inte bara till våra deltagare utan även till potentiella arbetsplatser i våra närområden. Coacherna arbetar till stor del uppsökande med att sondera arbetsmarknaden och näringslivet efter lämpliga placeringar för våra deltagare. Arbetsgivarcoachen finns tillgänglig både före, under och efter placering som stöd till både deltagare och handledare för att skapa de bästa förutsättningarna för alla parter.

Projekten finansieras av ESF- Europeiska socialfonden och FINSAM - Finansiell samordning i Blekinge

Hitta hit

Vi finns på Ådalsvägen 8 i Olofström.

Kontakt

Projektledare

Charlotte Porshammar

Publicerad: 14 augusti 2020

Uppdaterad: 5 mars 2024