Navigatorcentrum

På Navigatorcentrum i Olofström blir möten till möjligheter. Tillsammans med våra samarbetspartners ser vi till att individer i åldrarna 15–64 själva hittar vidare till sina mål, till exempel utbildningar, praktik, jobb eller företagande.

Entrén till Navigatorcentrum i Olofström. På dörren står det Navigatorcentrum.

Navigatorcentrums entré.

Projekten på Navigatorcentrum

FINSAM

Hälsa för Arbete och Studier

Projektet löper under perioden 2021–2023 och vänder sig till målgruppen unga vuxna, 18–35 år som står utanför arbetsmarknaden, upplever psykisk ohälsa, är långtidssjukskrivna, har funktionsvariationer eller av andra orsaker har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden.

Vi jobbar individanpassat utifrån

  • 7-TJUGO metoden med arbetsmarknadskunskap där vi lägger en stabil grund i arbetet med att bygga plattformen för deltagarna.
  • Välbefinnande coachning som är personlig coaching där vi jobbar med olika verktyg för fysisk, mental, social och själslig hälsa.
  • Hälsa med ökad fysisk aktivitet, där lägger vi fokus på måendet och helheten. Personlig tränare och hälsokoordinatorn skapar tillsammans med deltagaren kontinuitet, rutiner och motivation i arbetet med livsstilsförändring för våra deltagare.

Tillsammans jobbar vi för att deltagarna ska skapa stegförflyttningar i riktning mot arbete, studier och en hållbar framtid. Genom stegvis utmaningar, ökar de sin självacceptans, självkänsla, ihärdighet och meningsfullhet. Projektet finansieras av Finansiell samordning i Blekinge (FINSAM)

Hitta hit

Vi finns på Östra Storgatan 18 A i Olofström.

Kontakt

Projektledare

Charlotte Porshammar

Publicerad: 14 augusti 2020

Uppdaterad: 10 november 2023