Navigatorcentrum

På Navigatorcentrum i Olofström blir möten till möjligheter. Tillsammans med våra samarbetspartners ser vi till att individer i åldrarna 15–64 själva hittar vidare till sina mål, till exempel utbildningar, praktik, jobb eller företagande.

Projekten på Navigatorcentrum

FINSAM

Hälsa för Arbete och Studier

Projektet löper under perioden 2021–2023 och vänder sig till målgruppen unga vuxna, 18–35 år som står utanför arbetsmarknaden, upplever psykisk ohälsa, är långtidssjukskrivna, har funktionsvariationer eller av andra orsaker har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden.

I detta projekt har två nya spår adderats till vår etablerade metod 7-TJUGO och övriga aktiviteter inom arbetsmarknadskunskap och hälsa och det är välbefinnande coachning och ökad fysisk aktivitet. Både välbefinnande coachning och ökad fysisk aktivitet har utövats, studerats och utvärderats med mycket goda resultat för våra deltagare.

Verksamheten består således av tre delar:

  • 7-TJUGO metoden med Arbetsmarknadskunskap
  • Välbefinnande coachning
  • Hälsa med ökad fysisk aktivitet

Detta upplägg skapar en stabilare plattform för deltagarna vilket ger större och mer hållbara stegförflyttningar i riktning mot att komma ut i arbete, studier eller praktik.

ROSS

Ronneby Olofström Sölvesborg Satsar

ROSS är projektet som löper över de tre Blekinge kommunerna, Ronneby, Olofström och Sölvesborg och som skapar möjligheter för deltagare, 25–64 år, att komma ut i arbetslivet. Långsiktigt hållbara samarbeten med det privata näringslivet är en av huvudmålsättningarna för ROSS.

Med projektet vill man testa en metod att förena de långtidsarbetslösa och de privata företagarna kring ett gemensamt förhållningssätt i en delvis ny metod. Syftet med metoden är att bemöta, synliggöra och förklara allt från förväntningar, föreställningar och ansvarsfrågor i en arbetssituation mellan dessa två grupper. En viktig del i metoden är att inte bara deltagaren har handledarkontakt utan också företagaren coachas i samverkansprocessen.

Projektet pågår till och med december 2022 och genomförs i samverkan mellan Blekinges kommuner, Arbetsförmedlingen och det lokala näringslivet. Projektet medfinansieras av Europeiska Sociala Fonden (ESF)

Hitta oss på Facebook

Du vet väl att Navigatorcentrum också finns på Facebook. Där kan du hitta våra aktuella evenemang, kurser och event som vi arbetar med och även annat som händer i kommunen som kan vara bra för unga vuxna att veta om.

Navigatorcentrum på Facebook Länk till annan webbplats.

Hitta hit

Vi finns på Östra Storgatan 18 A i Olofström och har öppet måndag till fredag kl. 10.00–14.00.

Kontakt

Navigatorcentrum

Publicerad: 14 augusti 2020

Uppdaterad: 31 augusti 2022