Bidrag och stöd

Vårt rika föreningsliv är en ovärderlig tillgång för Olofström. De många och ideellt arbetande föreningsledarna har en särskild roll i utvecklingen av vår kommun. Kommunen vill därför stödja de enskilda föreningarna och deras verksamhet.

Genom stöd till föreningslivet vill Kultur- och Fritidsnämnden:

  • medverka till att skapa en god samhällsmiljö, möten mellan människor och en ökad jämlikhet
  • underlätta för kommunens invånare i allmänhet och för barn och unga i synnerhet att kunna ta del av ett variationsrikt och meningsfullt fritidsutbud
  • bidra till en demokratisk och solidarisk utveckling
  • främja folkhälsoarbetet i kommunen

Läs mer i foldern bidragsregler. Pdf, 600.8 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 600.8 kB)

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen

Publicerad: 18 juni 2020

Uppdaterad: 2 mars 2022