Fastighetsägarens ansvar

Tänk på trafiksäkerheten och framkomligheten på våra gator, cykel- och gångbanor. Det är viktigt att alla fastighetsägare följer våra regler.

Du som har utfart mot gata

Vid utfart bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm i en sikttriangel. Sikten ska även vara fri minst 2,5 m från gatan eller gångbanan.

Du som har hörntomt

Om din tomt ligger intill en gång och cykelväg eller gata bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 m åt vardera hållet.

Du som har tomt intill gata

Häck och buskar bör växa inom eget tomtområde. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana bör du se till att det finns fri höjd för trafikanterna.

Den fria höjden som krävs är:

  • Över gångbana: minst 2,5 m
  • Över cykelväg: minst 3,2 m
  • Över körbana: minst 4,6 m

Kontakt

Medborgarcenter

Publicerad: 9 januari 2020

Uppdaterad: 1 mars 2022