Utbildningsförvaltningen

Vår kommuns framtid bygger på en bra barnomsorg, skola samt uppväxtmiljö som får familjer att stanna kvar, flytta hit och utvecklas här.

Det finns kommunala förskolor i Olofström, Jämshög, Gränum, Kyrkhult och Vilshult. Det finns två låg- och mellanstadieskolor i tätorten samt låg- och mellanstadieskolor i Jämshög och Kyrkhult och även en lågstadieskola i Gränum. Högavångsskolan är kommunens högstadieskola.

Nordenbergsskolan är vår gymnasieskola som präglas av våra tekniska utbildningar och mångfalden av idrotter. Där finns det flera olika idrottsprofiler för elever att välja emellan.

På Komvux kan man läsa grundskole- och gymnasiekurser samt andra utbildningar. Utbildningar finns även inom Yrkeshögskolan Syd. För dig som har ett annat modersmål än svenska erbjuds Svenska för invandrare, SFI.

Inom vår verksamhet bedrivs även Musikskola där både yngre och äldre kan lära sig att spela instrument.

Elevhälsa erbjuds till alla elever inom grund- och gymnasieskola. Elevhälsan innebär mer än att sätta plåster på sår utan den bidrar även till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Kontakt

Utbildningsförvaltningen

Förvaltningschef

Patrik Håkansson

Publicerad: 12 februari 2020

Uppdaterad: 16 maj 2022