Översiktsplan och detaljplaner

Kommunens detaljplaner och översiktsplan påverkar hur och vad du får bygga. Planerna visar hur samhället ska utvecklas och hur mark och vatten ska användas.

Hur kan jag påverka?

När vi tar fram nya översiktsplaner eller detaljplaner bjuder vi alltid in till samrådstillfällen. Där kan du som är berörd eller allmänt intresserad ställa frågor och lämna synpunkter.

Kontakt

Byggkontoret


Publicerad: 7 oktober 2019

Uppdaterad: 1 mars 2022