Separation, skilsmässa

Efter en separation eller skilsmässa kan det vara svårt att komma överens i frågor som gäller barnen. Har du frågor kan du som förälder vända dig till familjerätten.

Familjerätten ger information och konsultation om faderskap, vårdnad, boende och umgänge och adoption.

Föräldrar kan få prata med hjälp av samtalsledare, så kallade samarbetssamtal

Samarbetssamtal bedrivs under sekretess och är en möjlighet för separerade föräldrar med gemensamma barn att under sakkunnig ledning få stöd i att komma överens i viktiga frågor som rör barnet. Samtalen kan exempelvis handla om vårdnad, boende och umgänge, eller hur båda föräldrarna ska bidra till barnets försörjning.

Syftet med samtalet är att ni ska hitta bra lösningar för barnet med villkor som båda kan acceptera.

Skriva avtal i frågor om vårdnad, boende och umgänge

När ni är överens om vårdnaden, var barnet ska bo och hur umgänget ska se ut kan avtal skrivas via familjerätten. Familjerätten godkänner avtalet efter att ha försäkrat sig om att det är för barnets bästa.

Om ni fortfarande inte kommer överens

Om ni fortfarande inte kommer överens kan ni vända er till tingsrätten som kan begära att familjerätten gör en utredning. Den tar vanligtvis 4–6 månader.

Krav på informationssamtal innan eventuell tvist

Efter den 1 mars 2022 kan tingsrätten endast ta upp en stämning om barns vårdnad, boende eller umgänge om föräldrar först gått på informationssamtal hos familjerätten.

Familjerätten ansvarar för samtalen och de är kostnadsfria för föräldrarna. Familjerätten kommer erbjuda informationssamtal från den 1 januari 2022, då den nya lagen om informationssamtal börjar att gälla.

Det är den kommun där barnet är folkbokfört som ansvarar för samtalen.

Om en förälder begär informationssamtal, ska socialnämnden erbjuda föräldrarna samtal. Föräldrarna kommer att erbjudas en gemensam tid för samtal. Om det finns särskilda skäl kan enskilda tider bokas.

Efter genomfört informationssamtal får man ett intyg som bekräftar deltagandet. Intyget ska bifogas en ansökan om stämning i domstol rörande vårdnad, boende och umgänge.

Syfte

Syftet med dessa samtal är att förhindra allvarliga konflikter och om möjligt få till en samförståndslösning, men också att informera om vilka konsekvenser en domstolsprocess kan få för barnet eller barnen. Barnets perspektiv ska alltid stå i centrum och vara avgörande.

Efter en skilsmässa eller separation kan Familjerätten hjälpa till med att skriva avtal om vårdnad, boende och umgänge mellan föräldrarna samt även genomföra samarbetssamtal för att stötta föräldrarna att nå samförståndslösningar.

Kontakt

Socialförvaltningen


Familjerätten har telefontid:
måndag, tisdag, torsdag och fredag klockan 8.30–9.30

onsdag klockan 13.00–14.00

Besöksadress:
Olsgatan 2b

Postadress:
Socialkontoret Box 302
293 24 Olofström

Publicerad: 3 augusti 2020

Uppdaterad: 21 december 2023