Medvind på landsbygden

Huvudsyftet var att utveckla en levande landsbygd i Olofströms kommun. Projektet arbetade fram en ny process för att skapa högre livskvalitet, främja sysselsättning samt ett hållbart utnyttjande av landsbygdens resurser.

Arbetsmetoden innebar att lokala föreningar och företagare på varje ort inviteras att tillsammans med projektledningen arbeta fram en utvecklingsplan för den egna orten. Projektet genomförde planeringsinsatser för vindkraft, en pilotstudie om strandnära boende samt aktiviteter som initierades av lokala utvecklingsgrupper och Kommunbygderådet i Olofström. Studiebesök genomfördes både regionalt och till norra Polen. Projektet sammanfattades i en broschyr/pdf.

Fakta om projektet

  • Projektägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen/Kommunledningsförvaltningen, Olofströms kommun
  • Program: Leader Blekinge
  • Projektperiod: 2008-10-01–2014-10-31 (efter förlängning)
  • Totalbudget: 3 650 000 SEK
  • EU-stöd: 1 785 000 SEK
  • Olofströms kommun medfinansierade med 140 000 SEK i kontanta medel samt eget arbete värderat till 625 000 SEK.
  • Ideellt arbete: 1 100 000 SEK.

Kontakt

Kommunledningsförvaltningen


Besöksadress:
Östra Storgatan 5

Publicerad: 5 juni 2020

Uppdaterad: 19 maj 2022