Dödsfall och begravning

För dig som inte är medlem i Svenska kyrkan har du inte rätt till en kyrklig begravningsceremoni men rätt till en borgerlig begravning. Kommunfullmäktige utser borgerliga begravningsförrättare för de som önskar borgerlig begravning.

En borgerlig begravning är en ceremoni som inte styrs av något regelverk. Begravningens innehåll bestäms av de efterlevande eller den avlidnes önskemål. Vem som helst kan begravas borgerligt i Sverige, även om man tillhör Svenska kyrkan eller annat samfund. Det är gratis att använda sig av en borgerlig begravningsförättare.

Begravningsförrättare i Olofströms kommun Länk till annan webbplats.

I Sverige ansvarar Svenska kyrkans församlingar för begravningsverksamheten. Det gäller även så kallade borgerliga begravningar. Kontakta en begravningsbyrå för vidare information.

Bouppteckning eller dödsboanmälan

När någon avlidit görs en utredning av personens ekonomi där man sammanställer dödsboets tillgångar. Det gör man oftast i en bouppteckning som är en förteckning över den avlidnes skulder och tillgångar från och med dödsdagen och framåt.

Bouppteckningen upprättas i syfte att avveckla den avlidnes hem och egendom. Det är möjligt för privatpersoner att själva upprätta en bouppteckning, alternativt anlita en juristfirma eller en bank.

I vissa fall kan en dödsboanmälan ersätta en bouppteckning. Detta är möjligt om:

  • det inte finns någon fast egendom/tomträtt eller del av detta i Sverige eller utomlands.
  • den avlidnes tillgångar endast räcker till begravningskostnaderna och andra utgifter i samband med dödsfallet.

Dödsboanmälan görs av Socialnämnden i den kommun där den avlidne var folkbokförd och är en förenklad form av bouppteckning.

Dödsbodelägare

Dödsbodelägare är den avlidnes efterlevande make eller sambo, arvingar. Dödsbodelägarna förvaltar dödsboet tillsammans och beslutar gemensamt om vad som ska göras, exempelvis avsluta konton, sälja värdepapper, sälja av en fastighet och andra inventarier och eventuellt säga upp lägenhet och andra abonnemang.

Begravningskostnader

Om den avlidnes tillgångar tillsammans med del av make/makas/sambos inte täcker kostnaderna för en begravning, kan dödsboet ansöka om ekonomiskt bistånd. Kostnad för begravning kan beviljas med max ett halvt prisbasbelopp. De tillgångar som finns i dödsboet skall i första hand gå till begravningskostnaderna.

Tänk på att avsluta autogiron omgående och inte betala några räkningar/skulder innan begravningen och eventuell kostnad avseende gravsten är betald. Meddela även fordringsägare att utredning inför bouppteckning/dödsboanmälan pågår.

När bouppteckning/dödsboanmälan är klar och dödsboets tillgångar inte täcker begravningskostnaden kan dödsbodelägarna boka tid och ansöka om ekonomiskt bistånd.

Kontakt

Socialförvaltningen


Besöksadress:
Olsgatan 2b

Postadress:
Socialkontoret Box 302
293 24 Olofström

Publicerad: 15 juni 2020

Uppdaterad: 1 juni 2023