Översiktsplan

Översiktsplanen beskriver hur kommunen ska hantera den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Den ger vägledning för all detaljplanering och beslut om bygglov med mera.

Olofströms kommuns översiktsplan fungerar även som en samlad kommunal utvecklingsstrategi, samt ett samlat beslutsunderlag för kommunens förvaltningar, nämnder och bolag.

Översiktsplanen är antagen av kommunfullmäktige.

Översiktsplan 2012PDF (pdf, 6.8 MB)

Hur kan jag påverka?

När vi tar fram nya översiktsplaner bjuder vi alltid in till samrådstillfällen. Där kan du som är berörd eller allmänt intresserad ställa frågor och lämna synpunkter. Processen att ta fram en ny översiktsplan är nu igång. Samråd för den nya översiktsplanen förväntas bli under början av 2021.

Kontakt

Byggkontoret
Telefon: 0454-931 32
E-post: bn@olofstrom.se

Telefontid:
Tisdagar 13.00–15.00
Onsdagar 10.00–12.00

Meddela fel på sidan

Senast publicerad: