Översiktsplan

Översiktsplanen beskriver hur kommunen ska hantera den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Den ger vägledning för all detaljplanering och beslut om bygglov med mera.

Olofströms kommuns översiktsplan fungerar även som en samlad kommunal utvecklingsstrategi, samt ett samlat beslutsunderlag för kommunens förvaltningar, nämnder och bolag.

Översiktsplanen är antagen av kommunfullmäktige.

Översiktsplan 2012 Pdf, 6.8 MB.

Tematiskt tillägg till översiktsplanen – vindkraft Pdf, 9.1 MB.

Samrådsförslag för översiktsplan 2022

Följebrev samrådsutskick Pdf, 263.6 kB.

Sammanfattning Pdf, 113.6 kB.

Samrådshandling Pdf, 8.1 MB.

Kartbilaga Pdf, 7 MB.

Hur kan jag påverka?

När vi tar fram nya översiktsplaner bjuder vi alltid in till samrådstillfällen. Där kan du som är berörd eller allmänt intresserad ställa frågor och lämna synpunkter.

Kontakt

Byggkontoret


Det kan ibland vara svårt att nå plan- och byggkontoret per telefon. Mejla därför gärna (eller skicka ett brev) där du beskriver din fråga, så återkommer vi snarast möjligt – och kom ihåg att ange vilken fastighet det gäller.

Publicerad: 14 augusti 2020

Uppdaterad: 15 november 2022