Översiktsplan

Översiktsplanen beskriver hur kommunen ska hantera den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Den ger vägledning för all detaljplanering och beslut om bygglov med mera.

Olofströms kommuns översiktsplan fungerar även som en samlad kommunal utvecklingsstrategi, samt ett samlat beslutsunderlag för kommunens förvaltningar, nämnder och bolag.

Översiktsplanen är antagen av kommunfullmäktige.

Översiktsplan 2012 Pdf, 6.8 MB.

Tematiskt tillägg till översiktsplanen – vindkraft Pdf, 9.1 MB.

Planeringsstrategi 2024 Pdf, 3.7 MB.

Beslut om antagande av planeringsstrategi Pdf, 183.1 kB.

Samrådsförslag för översiktsplan 2022

Följebrev samrådsutskick Pdf, 263.6 kB.

Sammanfattning Pdf, 113.6 kB.

Samrådshandling Pdf, 8.1 MB.

Kartbilaga Pdf, 7 MB.

Hur kan jag påverka?

När vi tar fram nya översiktsplaner bjuder vi alltid in till samrådstillfällen. Där kan du som är berörd eller allmänt intresserad ställa frågor och lämna synpunkter.

Kontakt

Byggkontoret


Publicerad: 14 augusti 2020

Uppdaterad: 28 juni 2024