Aktiv Sommar

Här kan du som högstadieelev ansöka om att sommarjobba på Aktiv sommar.

Aktiv sommar är en del i det förebyggande arbetet som kommunen bedriver. Att sommarjobba på Aktiv sommar innebär att Du tillhör en grupp av högstadieelever som under två veckor jobbar på förmiddagar och har fritidsaktiviteter under eftermiddagarna. Du som högstadieelev skall vara skriven i Olofströms kommun.

Du har också en vuxen som stöttar dig i rollen som gruppledare och gruppen består av 5–6 elever samt en feriearbetare. Vi jobbar med enklare trädgårdsarbete i och runt Olofströmshus fastigheter samt har även en köksgrupp som tillagar frukost och fika. Under eftermiddagen anordnar vi olika fritidsaktiviteter, som ex. olika bollsporter, kanotpaddling, bad, studiebesök och även en HLR-utbildning genomförs.

Ersättningen för ditt fullförda sommarjobb är 1600 kr om du blir antagen, antagning sker genom lottning.

Sista datum för ansökan är den 30 april.

Vecka 20 får du besked i ett brev via posten om du blivit antagen eller inte.
Du ansöker genom vår e-tjänst Aktiv sommar högstadieelev - ansökan, e-tjänst Länk till annan webbplats.

Om du blivit antagen skickar du kompletterande uppgifter via vår e-tjänst Aktiv sommar högstadieelev - om du blivit antagen, e-tjänst Länk till annan webbplats.

 

Kontakt

Aktiv Sommar

Andrea Olsson

Publicerad: 21 mars 2024