Daglig verksamhet, arbete och sysselsättning

Om du är i yrkesverksam ålder (upp till 67 år) och inte har något arbete eller går i skolan kan du ha rätt till daglig verksamhet.

Vi erbjuder en meningsfull sysselsättning och individuellt anpassad verksamhet. Vi tar hänsyn till dina förutsättningar och individuella behov.

När du får beslut om sysselsättning kommer du att träffa sysselsättningens samordnare. Tillsammans gör ni upp en första plan om vad du ska göra på din sysselsättning.

Planen utgår från dina intressen och förmågor. Vi har olika enheter som möjliggör en varierad sysselsättning.

Vi har enheter med olika inriktningar exempelvis skapande verksamhet, budverksamhet, sinnesstimulerande verksamhet, papperstillverkning, trädgårdsarbete, vedhantering med mera. Vi har också individuella placeringar ute på ordinarie arbetsplatser.

Funkisfabriken

Funkisfabriken är en arbetsplats för dig som har ett stort behov av struktur och rutiner. För att göra din dag tydlig arbetar vi med schema som är anpassade efter dig och dina behov.

Arbetsplatsen är en personaltät verksamhet med få deltagare.

Du kan arbeta enskilt eller i en mindre grupp.

Vi arbetar för att du ska få en meningsfull arbetsdag och ingå i en gemenskap.

Du kan bland annat arbeta med:

 • Sång, musik och rytm.
 • Sinnesträning i olika rum med bl a musik, ljusspel, vattensäng
 • Fysiska aktiviteter som gymnastik, promenader, dans och utevistelse
 • Skapande verksamhet
 • Avslappning med bolltäcke och bollhav
 • Utflykter
 • Högläsning
 • Arbetstiderna anpassas utifrån dina behov, vi har öppet 9.00–15.00 måndag till fredag.

Källarbacken

Källarbacken är en sysselsättning som riktar sig till dig som vill arbeta med service av olika slag. Arbetsmomenten är individuellt anpassade efter dina förmågor. Du kan arbeta själv eller tillsammans i en grupp. Från Källarbacken utgår flera arbetsgrupper.

Allt-i-allo-gruppen utför utomhusarbete året om där kan du till exempel:

 • Såga och hugga ved.
 • Städa sopstationer på landsbygden.

Arbetsgruppen inne på Källarbacken där kan du:

 • Producera papper, kort och kuvert.
 • Trycka på servetter till dop, konfirmation bröllop med mera.
 • Tillverka tändbriketter för försäljning.
 • Tillverka Kompiskorten åt funktionsstöd och äldreomsorg
 • Måla
 • Läsa böcker
 • Sjunga
 • Pussla och pyssla
 • Baka
 • Arbeta i trädgården alla årstider.

Servicegruppen där kan du till exempel:

 • Leverera förbrukningsvaror till kommunens personliga assistansgrupper och gruppbostäder.
 • Göra inköp till gruppboende.

Arbetscenter

Arbetsgrupp som har demonteringsarbete där du kan demontera vitvaror.

Daglig verksamhet ute på en arbetsplats

Här är du själv tillsammans med befintlig personal på arbetsplatsen. Samordnaren hjälper dig igång och följer upp så att allt fungerar bra. Du kan till exempel vara i en affär, biblioteket eller barnomsorg.

Hur gör jag för att ansöka?

Ansökan görs till LSS-handläggare via e-tjänst eller telefon.

Ansöka om insats enligt lagen om stöd och service (LSS), e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Socialförvaltningen


Besöksadress:
Olsgatan 2b

Postadress:
Socialkontoret Box 302
293 24 Olofström

LSS-handläggare

(för födda jämt datum)

LSS-handläggare

(för födda ojämt datum)

Publicerad: 13 augusti 2020

Uppdaterad: 28 november 2022