Förskoleklass

Barnen börjar i förskoleklass det år som de fyller 6 år. Arbetet i förskoleklassen är en fortsättning på det som startade i förskolan

Förskoleklassen arbetar med språk, matematik, nyfikenhet och forskarglädje. Barnens självförtroende och lust att lära sig nya saker är viktiga delar i förskoleklassens arbete. Leken är också viktig och har stor betydelse för lärande och social utveckling.

Förskoleklassen är 15 timmar i veckan och har samma läsårstider som skolan.

Det finns en förskoleklass på varje område. Oftast i samma lokal som skolan.

Kommunen måste erbjuda alla 6-åringar plats i förskoleklass.

Förskoleklass är gratis.

Kontakt

Utbildningsförvaltningen
Telefon: 0454-930 00
E-post: ubn@olofstrom.se

Meddela fel på sidan

Publicerad: 26 augusti 2020

Uppdaterad: 9 februari 2021