Hållbar byggnation i Blekinge

Hållbar byggnation i Blekinge är en praktisk manual, som Energikontor Sydost tagit fram tillsammans med Region Blekinge, Blekinges kommuner och kommunala bostadsbolag.

Manualen är tänkt att användas som ett praktiskt arbetsverktyg för projektledare och ska dessutom bidra till ökad kunskap om hållbar byggnation hos entreprenörer och beställare. I samband med olika byggprojekt inriktade på nyproduktion eller ombyggnation/renovering används manualen som ett underlag av kommunen och dess bolag för att ta fram projektspecifika kvalitetsprogram för hållbarhetsfrågor i respektive projekt. Genom att använda manualen kan offentliga aktörer tillsammans arbeta för mer energieffektiva och hållbara byggnader i länet.

Målet med att använda manualen handlar dels om en mer ekologisk hållbarhet som exempelvis minskad miljöpåverkan lokalt och i samband med produktion av material. Det handlar även om den sociala hållbarheten som exempel en hälsofrämjande miljö för de som vistas i lokalen och ge bra förutsättningar för utomhuspedagogik.

Hållbar byggnation i Blekinge – En praktisk manual Pdf, 4.4 MB.

Kontakt

Kommunledningsförvaltningen


Besöksadress:
Östra Storgatan 5

Publicerad: 8 mars 2021

Uppdaterad: 1 mars 2022