Taxor för vatten och avlopp

Anläggnings- och brukningsavgifter för vatten och avlopp hanteras av Olofströms Kraft AB.

Publicerad: 8 maj 2020

Uppdaterad: 29 maj 2023