Transporttillstånd för fordon

Här kan du ansöka om transporttillstånd för breda, tunga och långa fordon inom Olofströms kommun. Från fall till fall sker en särskild prövning. Transporter över flera kommuner/län hänvisas till Trafikverket.

Fordon som behöver tillstånd

Tung transport

Dispens sökes för tunga transporter när bruttoviktstabellen för BK 1 överskrids.

Bred transport

Dispens sökes för över 2,60 meter breda transporter.

Lång transport

Dispens sökes för transporter längre än 24 meter.

Så här söker du transporttillstånd

Om transporten passerar flera kommuner skickas ansökan till Trafikverket. Ett digitalt formulär finns på Trafikverkets webbplats. Kontakta Trafikverket för mer information om ansökningsdag och avgift.

trafikverket.se Länk till annan webbplats.

Om ärendet rör transport på en enskild kommuns vägnät samt på Trafikverkets vägnät skickas ansökan till kommunen. Om ärendet rör transporter inom Olofströms kommun skickas ansökan till kommunen.

Ansökan

Vid ärenden som rör transporter inom Olofströms kommun skickas ansökan till Olofströms kommun. Använd det digitala formuläret på Trafikverkets hemsida. Skriv ut och skicka in via e-post:

bn@olofstrom.se

Ansökan ska ha kommit in till kommunen senast tre arbetsdagar före transportens utförande. För ärenden som berör både kommunen och Trafikverket ska ärendet ha inkommit fem arbetsdagar innan transportens utförande, för att Trafikverket ska kunna ge ett skriftligt utlåtande. Sena ansökningar behandlas inte, istället ändras då datum för transportens genomförande.

Avgift

Enligt 13 kap. 10 och 10 a § trafikförordningen (1998:1276) tar vi ut en ansökningsavgift för prövning av en ansökan. Här kan du se Trafikverkets aktuella avgifter. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Medborgarcenter

Publicerad: 10 januari 2022

Uppdaterad: 19 maj 2022