Att gifta sig

Borgerlig vigsel är ett alternativ till kyrklig vigsel och kostar inget. Äktenskapet är könsneutralt. De som ingår äktenskap kan vara antingen en man och en kvinna eller två kvinnor eller två män.

Hindersprövning

Innan ni kan ingå äktenskap måste ni ansöka om hindersprövning. Ansökan om hindersprövning ska göras gemensamt hos Skatteverket. Mer information om hindersprövning och hur du gör din hittar du Skatteverkets hemsida.

Före vigseln – hinderprövning, Skatteverket Länk till annan webbplats.

När hindersprövningen är klar får ni inom ett par veckor två intyg från Skatteverket – intyg om hindersprövning och intyg om vigsel. Kontanta vigselhandläggaren i kommunen och skicka sedan intygen i original per post till:

Olofströms kommun
Vigsel
Box 302
293 24 Olofström

Alternativt kan intygen lämnas in till medborgarcenter på kommunhuset. Intygen ska vara oss tillhanda senast en vecka före planerad vigsel.

Kommunens öppettider

Vittnen

Två vittnen ska närvara vid vigseln. Vittnena kan vara familjemedlemmar men ska vara myndiga enligt svensk lag, dvs. 18 år. För det mesta har brudparet egna vittnen, men Olofströms kommun kan ibland bistå med vittnen vid vigslar som hålls på kommunhuset, kontakta vigselhandläggaren för mer information. I samband med att intyg om vigsel och hindersprövning lämnas in ska man också lämna namn och adress till sina vittnen.

Meddela oss om ni eller era vittnen inte förstår svenska.

Val av lokal

En borgerlig vigsel kan hållas när och var som helst enligt överenskommelse. Vanligen sker vigseln under kontorstid i Olofströms kommuns vigselrum (kommunhuset, Östra Storgatan 5).

Utformning av ceremonin

Ceremonin tar cirka fem minuter och följer ett särskilt formulär, se ceremonin i nästa avsnitt. Har ni andra speciella önskemål om ceremonin kan ni komma överens med vigselförrättaren om detta.

Vigselceremoni:

”Ni vill ingå äktenskap med varandra. Äktenskapet bygger på kärlek och tillit. Genom att ingå äktenskap lovar ni att respektera och stötta varandra. Som makar är ni två självständiga individer som kan hämta styrka ur er gemenskap. Eftersom ni förklarat att ni vill ingå äktenskap med varandra, frågar jag:

Vill du
N.N.
ta denna
N.N
till din hustru att älska henne i nöd och lust?
(Svar: Ja)

Vill du
N.N.
ta denne
N.N.
till din man att älska honom i nöd och lust?
(Svar: Ja)

(Paret kan växla ringar)

Jag förklarar er nu för äkta makar.
När ni nu går ut i livet och åter till vardagen så minns den vilja till gemenskap, den kärlek till varandra och den aktning för varandra som ni känt i denna stund och som lett er hit.
Låt mig önska er lycka och välgång i ert äktenskap"

Vigselförrättare

Har ni önskemål om en speciell vigselförrättare försöker vi i möjligaste mån ordna det.

Borgliga vigselförrättare i Olofströms kommun Länk till annan webbplats.

Hantering av personuppgifter

Vid hantering av vigslar kommer dina personuppgifter att behandlas av olofströms kommun. Behandlingen sker utifrån rättslig förpliktelse och delar av uppgifterna kommer att bevaras samt översändas till Skatteverket. Det som behandlas är namn, adressuppgifter, personnummer och kontaktuppgifter. Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen.

Information om dina rättigheter som registrerad

Kontakt

Medborgarcenter

Publicerad: 29 juni 2020

Uppdaterad: 29 maj 2023