Vision och övergripande mål

Heja Olofström! Olofströms kommun ska vara stolt och expansiv. År 2025 är vi 14 000 invånare.

För att nå till kommunens ovanstående vision har kommunfullmäktige valt att fokusera på tre inriktningar:

 • Nära till Allt
 • Barnen i Centrum
 • Jobb till 1000.

Inom varje inriktning har fullmäktige beslutat övergripande mål för perioden 2020-2023 (målen tas för en period av fyra år då vi jobbar långsiktigt).

De nuvarande målen är förlängda med ett år och gäller också 2024. Detta då kommunen arbetar med att ta fram en ny vision, och utifrån den kommer arbeta med att ta fram nya mål.

Fullmäktige har valt ett fåtal konkreta mål inom inriktningarna, mål där vi ser att vi behöver en förändring för att nå vår vision. För samtliga mål finns indikatorer kopplade som mäter utvecklingen av vårt gemensamma arbete för att uppnå målen.

I nästa avsnitt finns en sammanfattning av inriktningarna och målen. För mer information läs måldokumentet Vision och mål (som du hittar under rubriken ”relaterad information” längre ned på denna sida).

Nära till Allt – hållbar livsmiljö

Olofströms kommun har alltid invånarna i centrum och genom att arbeta med delaktighet och insyn ökar engagemanget och invånarnas möjlighet att kunna påverka. Förutom att stärka möjligheten att påverka vill vi ge möjlighet till gemenskap och mötesplatser för invånare i alla åldrar. Tillgänglighet är viktig för engagemang och delaktighet både vad gäller miljön och lokaler som möjlighet att ta del av information.

Olofströms kommun ska vara en plats där det är tryggt att bo och leva oberoende av ålder, kön och etnicitet.

Målen under inriktningen Nära till allt är:

 • I kommunen ska finnas en variation av bostadsmöjligheter
 • Kommunen präglas av hög tillgänglighet och ett gott bemötande
 • Invånare ska ha möjlighet till en meningsfull fritid
 • Olofströms kommun ska vara helt uppkopplat 2025
 • Personer som bor i våra boende och deras besökare har möjlighet till wifi-uppkoppling i samtliga kommunala boenden/lägenheter

Barnen i Centrum – hållbar uppväxtmiljö

Att växa upp i Olofström ger möjlighet till en trygg vardag och skolgång. Vi satsar på att alla barn ska lära sig läsa tidigt och arbetar för att alla ska ges möjlighet att utvecklas och växa utifrån sina egna behov och förutsättningar.

Alla ska ha möjlighet till en bra fritid och det ska finnas olika fritidssysselsättningar att välja mellan.

Målen under inriktningen Barnen i Centrum är:

 • Barn ska känna sig trygga i skolmiljön
 • Grundskoleelever är behöriga till gymnasiet
 • Barn i årskurs 2 kan läsa

​​​​​​​Jobb till 1000 – hållbar tillväxt

Att etablera och driva företag i Olofström ska vara enkelt. Tillståndsärenden behandlas objektivt, korrekt och på kort tid. Vi bemöter alla med respekt och ger en bra service. Det är lätt att komma i kontakt med förtroendevalda och tjänstepersoner i organisationen. Tillgången till bredband är god.

Målen under inriktningen Jobb till 1000 är:

 • Företagare är nöjda med kommunens service
 • Företag ska ha möjlighet till bredbandsuppkoppling
 • Kommunen erbjuder och förenklar med digitala tjänster till företag

Kontakt

Kommunledningsförvaltningen


Besöksadress:
Östra Storgatan 5

Publicerad: 7 januari 2020

Uppdaterad: 15 december 2023