Kommunala aktivitetsansvaret, KAA

Går du inte i gymnasiet eller saknar du en examen, är 16-20 år och vill ha hjälp med att hitta något att göra?

Olofströms kommun har ett särskilt ansvar för att unga upp till 20 år, som inte studerar eller har en gymnasieexamen, får hjälp vidare till studier, praktik eller arbete. Det kallas för kommunalt aktivitetsansvar (KAA) och finns i alla kommuner.

Hur går det till?

Du är välkommen att träffa en coach eller studie- och yrkesvägledare.

Tillsammans kartlägger vi dina tidigare erfarenheter, nuvarande situation och framtidsplaner.

Utifrån detta gör vi en individanpassad plan framåt mot studier eller arbete. Vi stöttar dig även i kontakten med andra myndigheter, företag, skolor och organisationer.

Exempel på vad vi kan hjälpa till med är att skriva CV och personligt brev, söka arbete/feriejobb eller sommarjobb, att komma ut i en praktik, få kontakter och prova på ett yrke, eller jobba med personlig utveckling och välbefinnande.

Vill du veta mer?

Hör av dig till oss!
Det går bra att ringa, mejla eller skicka SMS så tar vi kontakt!

KAA-coach: Laila Honkonen, tel: 070-943 51 45

KAA-samordnare/Studie- och yrkesvägledare: Ingela Ström, tel: 072-179 01 85

E-post: kaa@olofstrom.se

Vad säger lagen?

Enligt skollagen ska en hemkommun löpande under året hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunen är sysselsatta som fullgjort sin skolplikt men inte fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola, anpassad gymnasieskola eller motsvarande utbildning.

Aktivitetsansvaret regleras i 29 kap. 9§ skollagen (2010:800)

 

 

Publicerad: 20 maj 2024

Uppdaterad: 22 maj 2024