Gränums förskola

Förskolan finns i Gränum en mil utanför Olofström. I samma byggnad finns förskoleklass, skola och fritidshem.

Förskolan har Grön Flagg vilket innebär att vi arbetar med hållbar utveckling i undervisningen och i den dagliga verksamheten. Genom miljömedvetet arbete bidrar vi till en hållbar utveckling. Vi odlar, komposterar och lär barnen att källsortera. Vår målsättning är att barnen tidigt ska lära sig att ta hand om miljön.

Vi är ute varje dag, ofta både förmiddag och eftermiddag. Vi samarbetar mellan avdelningarna.

Våra avdelningar

Kontaktuppgifter till avdelningarna på Gränums förskola

Avdelning

E-post

Telefon

Klöverängen

fsk.kloverangen@edu.olofstrom.se

0454-936 52

Äppellunden

fsk.appellunden@edu.olofstrom.se

0454-936 53

Kontakt

Rektor

Anette Ohlsson

Administratör barnomsorg

Michaela Henriksson

Publicerad: 27 augusti 2020

Uppdaterad: 31 oktober 2023