Korttidsvistelse och Växelvård

Ekdungen är ett korttids- och växelvårdsboende i Jämshög. Insatsen söks och beviljas via kommunens biståndshandläggare.

På Ekdungen finns det personal dygnet runt, de flesta undersköterskor. Det finns även tillgång till sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast.

Ekdungen erbjuds till:

  • Personer som är i behov av utredning av vidare insatser, exempelvis när boendesituationen eller omfattningen av andra biståndsinsatser behöver utredas.
  • Återhämtning efter sjukhusvistelse
  • Rehabilitering
  • Insatsen beviljas vid tillfälliga försämringar i hälsotillståndet som vid vård i livets slut i det egna hemmet, palliativ vård eller vid akuta situationer.
  • För växelvård

Besöksadress

Sunnanvägen 20
293 72 Jämshög

Kontakt

Socialförvaltningen
Telefon: 0454-932 10
E-post: sn@olofstrom.se

Enhetschef
Telefon: 0454-932 16

Boende
Telefon: 0454-938 14
Fax: 0454-460 08

Sjuksköterska
Telefon: 0454-938 12

Arbetsterapeut

Fysioterapeut

Publicerad: 12 september 2020

Uppdaterad: 12 april 2024