Industri och marin teknik

En utbildning där du lär dig att planera och utföra processtekniska arbetsuppgifter inom materialbearbetning och produktframställning. Den ger dig kunskaper om driftsäkerhet, underhåll och sammanfogning.

Är det här utbildningen för dig?

Det här är en nationell yrkesutbildning inom industri och marin teknik och ger dig kunskaper att arbeta som industritekniker eller marintekniker.

Efter avslutad utbildning kommer du att kunna arbeta med att planera och utföra processtekniska arbetsuppgifter inom materialbearbetning och produktframställning. Du kommer även att ha kunskaper om driftsäkerhet, underhåll och sammanfogning, vilket gör dig lämplig för arbete inom olika industrier och marina miljöer.

Dessutom kommer du att ha kunskap om hur produktionsprocesser är organiserade och hur man säkerställer att produkterna håller hög kvalitet. Du kommer att kunna bidra till effektiv produktionsprocess genom att använda råvaror och energi på ett hållbart sätt och genom att välja lämpliga material och metoder.

Genom utbildningen kommer du att utveckla dina analytiska färdigheter och förmåga att lösa komplexa problem både individuellt och i grupp. Du kommer även att utveckla din kommunikationsförmåga och förmåga att samarbeta med andra för att bidra till en positiv företagskultur. Slutligen kommer du att tränas i att vara kreativ och innovativ i ditt arbete samt att vara öppen för förändringar och ständiga förbättringar. Du kommer att vara en viktig del av ett team som strävar efter att vara ledande inom branschen och att skapa positiva resultat för företaget och samhället.

Framtiden

Blekinge står inför en stark tillväxt de närmsta åren inom specialiseringsområdena industri och marin teknik. Förstudier på området visar på ett stort rekryteringsbehov inom produktionsnära roller som exempelvis montörer, operatörer, mekaniker, processtekniker och underhållspersonal. Utvecklingen inom klimatomställning och säkerhetsfrågor i Östersjön ger näringslivet, särskilt inom marin teknik, unika tillväxtmöjligheter. Företag i regionen har ökad efterfrågan, planer på nyanställningar och ökar sin omsättning. Sveriges medlemskap i NATO och planer på utbyggnad av havsbaserad vindkraft bidrar också till tillväxten inom sektorerna försvar, industri och marin teknik.

Fakta om utbildning

Yrke: Industritekniker/marintekniker
Förkunskapskrav: Svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik på grundläggande nivå och i minst fem andra ämnen från grundskolan eller har likvärdiga kunskaper.
Sista ansökan: 15 juni 2024. CV och betyg bifogas med ansökan. Ansökan är nationell och därmed öppen för alla oavsett folkbokföringsort.
Studietid: 7 oktober 2024–23 februari 2025 (20 veckor) varav 5 veckor praktik på arbetsplats, LIA.
Omfattning: Heltid. 5 poäng motsvarar en veckas heltidsstudier.
Ekonomi: Du kan söka studiemedel via CSN.
Anordnare: Olofström och Karlskrona

Utbildningen är ett samarbete mellan Vuxenutbildningarna inom Gränslöst (Kommunerna i Blekinge och Tingsryd). Samarbetet har som yttersta syfte att skapa efterfrågade utbildningar för hela regionen och erbjuda ett brett utbud för berörda kommuners invånare. Gränslöst har ett ständigt fokus på att möta företagens behov och söker statsbidrag tillsammans för ändamålet. Yrkeshögskolan i Olofström kommer vara utbildningsanordnare, men utbildningsplatser kommer finnas både i Olofström och Karlskrona.

Studieplan

100 YH-poäng

  • Industri och marinteknisk introduktion med behörighet, 20 p
  • Övergripande underhållsplanering, 20 p
  • Övergripande materialkunskap och sammanfogningstekniker, 35 p
    Lärande i arbete LIA, 25 p

Kontakt

Studie- Yrkesvägledare SYV


Sms: 072 179 00 60


Här bokar du tid! Länk till annan webbplats.


Telefontider:

Måndag 13:00–14:00
Tisdag 15:00–16:00
Onsdag 13:00–14:00
Torsdag 13:00–14:00
Fredag 09:00-10:00

Publicerad: 15 maj 2024

Uppdaterad: 15 maj 2024