Högavångsskolan

Högavångsskolan är kommunens högstadieskola för alla elever i årskurs 7–9. På skolan finns också anpassad grundskola och träningsskola. Vi är omkring 400 elever som träffas dagligen på skolan för att mötas, utvecklas och trivas.

Så här jobbar vi på Högavångsskolan

Infomentor

Vi använder InfoMentor för att dokumentera elevernas individuella utvecklingsplaner (IUP) och skriftliga omdömen. I InfoMentor kan du som förälder registrera frånvaro, ta del av planering, schema och annan dokumentation.

InfoMentor inloggning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Elevråd

Högavångsskolans elevråd består av en styrelse. I början av varje läsår väljs en representant i varje klass. Skolvärd/ fritidsledare och biträdande rektor är elevrådets kontaktpersoner. Elevrådet har stormöte en gång i månaden, då är alla elevrådsrepresentanter med.

  • ett aktivt elevråd där alla känner ansvar och delaktighet ger eleverna möjlighet att påverka sin skolsituation
  • ökat inflytande leder till ett ökat ansvarstagande och lust att lära
  • vi tillsammans kan göra Högavångsskolan ännu bättre

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledare (SYV) ger elever och vårdnadshavare information om framtidens studier och yrken. I det uppdraget ligger även administration och genomförande av PRAO/praktik och företagsbesök. SYV deltar i elevvårdsteam och fungerar som ett stöd för övrig personal i studie- och yrkesorienterade insatser. Elev och föräldrar är välkomna att kontakta SYV på antingen telefon, e-post eller personligt besök.

Praktisk arbetslivsorientering (PRAO)

Idén med PRAO är att:

  • ge eleverna en inblick i arbetslivet.
  • ge eleverna kunskaper och erfarenheter för att kunna ta ställning till frågor som rör den egna framtiden.
  • bidra till att motverka studie– och yrkesval som grundar sig på kön, social eller kulturell bakgrund.
  • be eleverna konkreta erfarenheter för att underlätta deras val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning.
  • berika skolans verksamhet och förankra det i det omgivande samhället.
    Eleverna har sin PRAO i årskurs åtta under vårterminen och de ansvarar själva för att ordna sin PRAO-plats.

Gymnasievägledning

Under årskurs åtta och nio ges mycket information om gymnasievalet i form av undervisning, material, studiebesök mm. Syftet med denna informationsinsats är att eleven ska göra ett välgrundat gymnasieval. Eleven har rätt att söka nationella program (om behörigheten finns). Olofström har avtal med många kommuner främst i Blekinge och Skåne som ger möjlighet att söka program på olika orter. Nordenbergskolan i Olofström är ofta det naturliga valet och erbjuder många nationella gymnasieprogram med en hög standard.

Skånegy hanterar informationen och antagning om gymnasievalet. Det gäller både gymnasieskolan och särgymnasieskolan. Där finns också information om vilka avtal vi har med andra kommuner om att få gå på deras gymnasieskolor.

www.skanegy.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolbibliotek på Högavång

Skolbiblioteket välkomnar alla elever under hela skoldagen. Här finns en utmärkt miljö där du kan koppla av med en bok i lugn och ro. Bibliotekarien finns här för att ge goda råd, hjälpa och handleda.

På biblioteket fins både skönlitteratur och referenslitteratur. Vi prenumererar även på ett 20-tal tidningar och tidskrifter.

Det finns även plats för att läsa tidningar och böcker men även studierum och dataplatser. I studierummet har eleverna möjlighet till självständigt arbete och fördjupande studier. Här har vi också bokprat, bibliotekskunskap och lektioner.

Ansökan inför årskurs 7

Sista inlämningsdag måndagen den 26 februari, 2024.

Ansökan inför årskurs 7, e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Rektor

Ola Hallberg

Biträdande rektor

Katrin Lindelöv

Skoladministratör

Anita Nyberg

Elevhälsan

Publicerad: 26 augusti 2020

Uppdaterad: 18 april 2024