Missbruksenheten

Vår missbruksenhet är till för dig som är orolig för att du eller någon annan i din närhet har ett riskbruk, missbruk eller beroende av alkohol eller droger.

  • Du kan själv ansöka om hjälp
  • Är du orolig över någons livssituation kan du anmäla det till socialkontoret
    Ring socialkontorets växel så kopplas du till en socialsekreterare på missbruksenheten.

Här får du prata med en socialsekreterare för information eller rådgivning och tillsammans komma överens om hur den fortsatta kontakten ska se ut.

Socialsekreterarna utreder och fattar i samråd med dig beslut om vilka insatser du kan behöva. I första hand är det stöd- och behandlingsinsatser som erbjuds av kommunens egen öppenvårdsverksamhet. Det finns även möjlighet att söka externa insatser om behovet inte kan tillgodoses av kommunens insatser.

Öppenvården

Här får du hjälp om du är orolig över ditt drickande. Tar du droger och vill sluta kan du vända dig hit. Är du orolig över att någon i din omgivning som missbrukar och far illa?

Öppenvården arbetar med:

  • Behandling
  • Rådgivning
  • Information för personer med missbruk eller beroende
  • Stöd för anhöriga till personer med beroendeproblematik
  • Drogtest

Kontakt

Socialförvaltningen


Besöksadress:
Olsgatan 2b

Postadress:
Socialkontoret Box 302
293 24 Olofström

Publicerad: 27 juli 2020

Uppdaterad: 28 juli 2022