Psykisk hälsa anhöriga och vänner

När någon mår dåligt påverkar det hela familjen. Även vännerna i skolan, på jobbet och fritiden påverkas när en person i gänget mår dåligt.

Här hittar du berättelser, tips och stöd för anhöriga

När en vuxen i din familj inte mår bra, 1177 Vårdguidenlänk till annan webbplats

Hur kan du hjälpa en person med självmordstankar, 1177 Vårdguidenlänk till annan webbplats

Anhörigstöd – städ fär dig som vårdar eller stödjer en närstående, 1177 Vårdguidenlänk till annan webbplats

Stöd till föräldrar

I en patient- och närståendeförening kan man få stöd och råd av andra som haft liknande erfarenheter. Här hittar du föreningar att kontakta:

Patientföreningar och närståendeföreningar, 1177 Vårdguidenlänk till annan webbplats

Meddela fel på sidan

Senast publicerad: