Funktionsnedsättning, handikapp

Har du en funktionsnedsättning eller någon form av psykisk ohälsa så är du välkommen till oss på Socialförvaltningens funktionsstöd. Här hittar du information om hur du ansöker om stöd och vad vi kan hjälpa till med.

Vad är en funktionsnedsättning?

Att ha en funktionsnedsättning eller en psykisk ohälsa innebär att du på grund av skada
eller sjukdom kan behöva hjälp och stöd för att leva som andra och aktivt delta
i samhället. En funktionsnedsättning kan till exexempel vara:

  • begåvningsmässigt (utvecklingsstörning)
  • psykiskt (till exempel tvångssyndrom, ångest)
  • neuropsykiatriskt (till exempel ADHD, Aspergers syndrom)
  • fysiskt eller medicinskt (till exempel synskada, rörelsehinder, svår epilepsi)

Du bestämmer själv vilken hjälp du vill ansöka om. Om du har en god man eller förmyndare kan denne hjälpa dig att söka.

Vad är LSS?

LSS är en lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Den ger människor med vissa funktionshinder rätt till hjälp. Lagen kan ge dig rätt till hjälp så att du kan leva som andra.

Hur gör jag för att ansöka?

Du gör din ansökan till en LSS-handläggare via e-tjänst eller telefon.

Våra LSS-handläggare tar emot din ansökan och kommer att kontakta dig för att prata om dina stödbehov. Vi gör alltid en behovsprövning för att se om du har rätt till insatserna i LSS. Många insatser riktar sig enbart till dig som har en varaktig funktionsnedsättning.

Ansöka om insats enligt lagen om stöd och service (LSS), e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Brukarundersökningar och utvecklingsarbete

Det är viktigt att du får bestämma och ha inflytande i ditt liv. Varje år frågar vi vad du tycker och hur du uppfattar tryggheten och delaktigheten i verksamheten. Vi använder Pict-O-stat ett speciellt enkätverktyg. Frågorna är förtydligade med tal och bilder och gör det lättare för dig att svara självständigt. Utifrån svaren på enkäten arbetar vi för att förbättra och utveckla verksamheten.

Se resultaten från olika verksamheter i Olofström, Kolada Länk till annan webbplats.

Tystnadsplikt/sekretess

All personal som arbetar inom funktionsstöd har tystnadsplikt, vilket betyder att ingen får lämna ut uppgifter om dig, dina behov av stöd och omsorg eller om din privata situation utan att du själv har godkänt det.

Kontakt

Socialförvaltningen


Besöksadress:
Olsgatan 2b

Postadress:
Socialkontoret Box 302
293 24 Olofström

LSS-handläggare

(för födda jämt datum)

LSS-handläggare

(för födda ojämt datum)

Publicerad: 3 augusti 2020

Uppdaterad: 28 november 2022