Avgifter för trädgårdshjälp

Arbetscenter på Toffelvägen erbjuder via sin arbetsträning trädgårdshjälp. Vårdtagare med beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen är prioriterade, övriga kan få hjälp i mån av tid och resurser.

Avgifter för personer med beviljade insatser

  • Gräsklippning: 250 kronor per timme och person..
  • Snöskottning: 250 kronor per timme och person.
  • Vedinhämtning: 250 kronor per timme och person.
  • Utryckningsavgift inom tätorten: 125 kronor per tillfälle.
  • Utryckningsavgift utom tätorten: 250 kronor per tillfälle.

Avgifter för övriga

  • Trädgårdshjälp och snöskottning: 375 kronor per timme och person.
  • Borttransport av trädgårdsavfall (avståndsberoende): 81 kronor - 305 kronor per tillfälle


Kontakt

Trädgårdshjälp

Socialförvaltningen


Besöksadress:
Olsgatan 2b

Postadress:
Socialkontoret Box 302
293 24 Olofström

Publicerad: 11 maj 2020

Uppdaterad: 2 februari 2024