Bygga nytt, ändra eller riva

Ska du bygga nytt, bygga till eller göra förändringar måste du i de flesta fall söka bygglov. Har du tänkt göra markförändringar eller riva en byggnad kan du behöva söka marklov eller rivningslov. Om det du ska bygga inte kräver bygglov, kan du behöva göra en så kallad anmälan.

Avgifter

I ärenden om lov, anmälan och förhandsbesked med mera betalar du en avgift.

Bygglovstaxa

Blanketter

Anmälan om eldstad, rökstadPDF (pdf, 431.5 kB)

Anmälan om kontrollansvarigPDF (pdf, 229.9 kB)

Ansökan om bygglov, marklov, rivningslovPDF (pdf, 440.3 kB)

Ansökan om strandskyddsdispensPDF (pdf, 163.5 kB)

Ansökan om förhandsbeskedPDF (pdf, 443.3 kB)

Begäran om planbeskedPDF (pdf, 344.6 kB)

Beställning av kartaPDF (pdf, 181.6 kB)

BygganmälanPDF (pdf, 445.7 kB)

Kontakt

Byggkontoret
Telefon: 0454-931 32
E-post: bn@olofstrom.se

Telefontid:
Tisdagar 13.00–15.00
Onsdagar 10.00–12.00

Meddela fel på sidan

Senast publicerad: