Bygga nytt, ändra eller riva

Ska du bygga nytt, bygga till eller göra förändringar måste du i de flesta fall söka bygglov. Har du tänkt göra markförändringar eller riva en byggnad kan du behöva söka marklov eller rivningslov. Om det du ska bygga inte kräver bygglov, kan du behöva göra en så kallad anmälan.

Kontakt

Byggkontoret


Publicerad: 13 januari 2020

Uppdaterad: 20 mars 2023