Särskilt boende vid psykisk funktionsnedsättning

Särskilt boende är en boendeform där det finns personal tillgänglig under hela dygnet som kan ge stöd och hjälp.

Särskilt boende är en insats för dig som har ett omfattande psykiatriskt omvårdnadsbehov till följd av en psykisk funktionsnedsättning. Du ska ha sådana svårigheter att klara vardagliga funktioner så att insatser som ges i hemmet inte är tillräckligt.

Hur gör jag för att ansöka?

Ansökan görs till socialsekreterare inom socialpsykiatri, ansökan kan göras muntligen men även skriftligen via e-tjänst

Ansöka om insats enligt Socialtjänstlagen (SoL), e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Socialsekreterare socialpsykiatri
Telefon: 0454-931 64

Besöksadress:
Östra Storgatan 38

Postadress:
Socialkontoret Box 302
293 24 Olofström

Publicerad: 12 september 2020

Uppdaterad: 16 april 2021