Stöd och rådgivning

Behöver du stöd eller rådgivning i dina studier är du välkommen att kontakta vår specialpedagog.

Specialpedagogen är en del av Stödteamet inom Vuxenutbildning Olofström. Du kan få hjälp med olika saker för att underlätta under din studietid. Det kan till exempel vara:

  • Hantering av svårigheter som du stöter på när du studerar.
  • Rådgivning gällande studiestrategier.
  • Rådgivning kring lärverktyg/hjälpmedel som kan underlätta studierna.

Känner du att du är i behov av stöd eller rådgivning i dina studier är du välkommen att kontakta specialpedagog Karin Widerberg

Stödteamet inom Vuxenutbildning Olofström

Sedan 2021 har vuxenutbildningen i Olofström ett stödteam. Stödteamet består av rektor, biträdande rektor, studie- och yrkesvägledare, förstelärare och specialpedagog. Syftet med stödteamet är att utveckla det pedagogiska arbetet inom vuxenutbildningen med målet att utbildningarna ska fungera förebyggande och främjande i mötet med alla elever och studerande. Stödteamet vill hjälpa elever och studerande som behöver stöd i undervisningen så att de ska få så bra förutsättningar som möjligt när de studerar och för att de ska lyckas med sina studier.

Kontakt

Specialpedagog

Karin Widerberg

Publicerad: 29 september 2022

Uppdaterad: 31 januari 2023