Behöver du hjälp med ditt våldsbeteende mot din partner?

Finns det tillfällen då du går över gränsen och beter dig illa, nedvärderande eller hårdhänt mot din partner? Har du svårt att hantera din ilska, eller har du ett behov av att kontrollera din partner? 

Orsaken till att man utövar våld kan bottna i olika faktorer. Det kan finnas barndomstrauman, olika typer av diagnoser, eller svårigheter att hantera sin ilska. Men oberoende av vad det är som ligger bakom våldshandlingarna så är det aldrig acceptabelt att utöva våld mot andra. Våld är brottsliga handlingar som leder till smärta och lidande - det är aldrig ett uttryck för kärlek.

Erfarenheten visar att de flesta som utövar våld önskar hjälp med att förändra sitt beteende. Önskar Du stöd till att göra en förändring? Det finns hjälp att få! Första steget är att söka hjälp och prata om det. Genom de stödinsatser som finns så kan du få hjälp med att ta ansvar för dina handlingar, och även ta reda på varför du mår som du mår.

Det är möjligt att förändra sitt beteende!

Anmälningstelefon IFO

Gäller ärende som inte kan avvakta till nästkommande telefontid

 

Anmälningstelefonen når du helgfri måndag, onsdag, fredag 09.00 - 12.00, tisdag, torsdag 13.00-15.00.

Socialförvaltningen


Besöksadress:
Olsgatan 2b

Postadress:
Socialkontoret Box 302
293 24 Olofström

Nationella stödinsatser

Om du av någon anledning inte vill kontakta kommunens socialtjänst kan du istället kontakta följande nationella stödinsatser:

Välj att sluta Länk till annan webbplats.

Drivs av Länsstyrelsen Stockholm i samverkan med Manscentrum och i samarbete med Sveriges länsstyrelser.

Nationella Mansjouren Länk till annan webbplats.

En politiskt och religiöst obunden stiftelse vars värdegrund är att alla har lika värde och vi tar emot alla som vill ha och behöver hjälp.

Publicerad: 1 december 2021

Uppdaterad: 28 juli 2022