Behöver du hjälp med ditt våldsbeteende mot din partner?

Finns det tillfällen då du går över gränsen och beter dig illa, nedvärderande eller hårdhänt mot din partner? Har du svårt att hantera din ilska, eller har du ett behov av att kontrollera din partner? 

Orsaken till att man utövar våld kan bottna i olika faktorer. Det kan finnas barndomstrauman, olika typer av diagnoser, eller svårigheter att hantera sin ilska. Men oberoende av vad det är som ligger bakom våldshandlingarna så är det aldrig acceptabelt att utöva våld mot andra. Våld är brottsliga handlingar som leder till smärta och lidande - det är aldrig ett uttryck för kärlek.

Erfarenheten visar att de flesta som utövar våld önskar hjälp med att förändra sitt beteende. Önskar Du stöd till att göra en förändring? Det finns hjälp att få! Första steget är att söka hjälp och prata om det. Genom de stödinsatser som finns så kan du få hjälp med att ta ansvar för dina handlingar, och även ta reda på varför du mår som du mår.

Det är möjligt att förändra sitt beteende!

Kontakt

Öppenvården
Telefon: 0454-935 45
SMS: 0721-79 01 19
E-post: oppenvarden@olofstrom.se

Socialtjänstens reception
Telefon: 0454-932 10

Dagjour
Telefon: 0454-933 00
Telefontid: 7.30–16.15
Lunchstängt: 12.00–13.00

Publicerad: 1 december 2021

Uppdaterad: 10 januari 2022