Dialog och synpunkter

Du är alltid välkommen med dina synpunkter och förslag till oss. På så vis bidrar du till att kommunens service och verksamhet utvecklas och blir ännu bättre.

Du kan alltid ställa enkla frågor direkt via telefon eller e-post. Om du skickar dina synpunkter/förslag genom vår e-tjänst för synpunkter och klagomål kommer ärendet att diarieföras hos oss. Du som bor i Olofström kan även väcka ärenden till berörda nämnder i form av medborgarförslag.

Relaterad information

Kontakt

Medborgarcenter
Telefon: 0454-930 00
E-post: medborgarcenter@olofstrom.se

Meddela fel på sidan

Publicerad: 3 januari 2020

Uppdaterad: 8 november 2021