Dialog och synpunkter

Du är alltid välkommen med dina synpunkter och förslag till oss. På så vis bidrar du till att kommunens service och verksamhet utvecklas och blir ännu bättre.

Du kan alltid ställa enkla frågor direkt via telefon eller e-post. Om du skickar dina synpunkter/förslag genom vår e-tjänst för synpunkter och klagomål kommer ärendet att diarieföras hos oss. Du som bor i Olofström kan även väcka ärenden till berörda nämnder i form av medborgarförslag.

Kontakt

Medborgarcenter

Relaterad information

Behandling av personuppgifter

Publicerad: 3 januari 2020

Uppdaterad: 29 maj 2023