Garage, carport, förråd

Om du planerar att bygga en komplementbyggnad i form av carport, förråd eller garage så krävs oftast bygglov, men det beror på hur stort det du vill bygga är och var byggnaden ska placeras.

Garage och Carport

Normalt krävs bygglov för att bygga ett garage eller en carport. Om du bor utanför detaljplanelagt område och utanför sammanhållen bebyggelse kan det vara tillåtet att bygga ett garage eller en carport som är upp till 30 kvm utan krav på bygglov eller bygganmälan. Garaget/carporten ska vara fristående från bostadshuset annars räknas det som en tillbyggnad av bostadshuset vilket kan vara bygglovspliktigt. Garaget/carporten ska även vara placerad i nära anslutning till ditt bostadshus. Bor du inom detaljplanelagt område eller inom sammanhållen bebyggelse kan du genom bygganmälan uppföra ett upptill 30 kvm stort garage/carport enligt reglerna om attefallsbyggnad.

Oavsett var du bor krävs bygglov och kontrollplan för godkännande om du avser bygga garage/carport som är över 30 kvm stort. Du som byggherren är ansvarig för att ett förslag till kontrollplan upprättas och är sedan ansvarig för att kontrollplanen följs. I de fall en kontrollansvarig krävs av byggnadsnämnden ska denne hjälpa dig som byggherre med att ta fram ett förslag till kontrollplan. Byggnadsnämnden bistår inte med vilka kontrollpunkter som ska ingå i just din kontrollplan då olika byggprojekt skiljer sig åt och kontrollplanen ska anpassas efter just ditt projekt. Om du behöver du hjälp med kontrollpunkter till din kontrollplan kan du anlita en kontrollansvarig för hjälp, trots att byggnadsnämnden inte kräver detta. Den kontrollansvarige du anlitar för ditt byggprojekt måste vara certifierad. Certifierade kontrollansvariga går att hitta på Boverkets hemsida:
https://www.boverket.se/sv/om-boverket/tjanster/hitta-certifierade/ Länk till annan webbplats.

Förråd

Till ett en- och tvåbostadshus kan du bygga ett förråd på max 15 kvm utan bygglov eller bygganmälan om vissa krav är uppfyllda. Detta kallas friggebod och får delas upp i flera mindre byggnader med en total byggnadsarea på max 15 kvm.

Du kan utan bygglov men med en bygganmälan bygga ett attefallshus om vissa krav är uppfyllda. Attefallshus är en byggnad på max 30 kvm.

Både för friggebodar och attefallshus finns begränsningar i höjd och tillåtet avstånd till tomtgränser. Observera att reglerna för friggebodar och attefallshus endast gäller till en- och tvåbostadshus, samt att en bygganmälan kan krävas beroende på utformning och användning.

Kontakt

Byggkontoret


Publicerad: 7 augusti 2019

Uppdaterad: 28 februari 2023