Riva, rivningslov

Om du ska riva en byggnad, eller en del av en byggnad, kan du behöva söka rivningslov eller göra en anmälan.

Rivningslov

Inom ett område som omfattas av detaljplan krävs det rivningslov för att riva byggnader som är bygglovspliktiga. Rivningslov krävs inte för byggnader, eller delar av byggnader, som får uppföras utan bygglov, exempelvis skärmtak eller friggebodar.

Att flytta en byggnad från en plats till en annan innebär att byggnaden rivs. I dessa fall krävs både rivningslov på den gamla platsen och bygglov på den nya platsen.

Även om rivningslov inte krävs kan det krävas en anmälan.

Rivningsanmälan

Ska du riva en byggnad eller en del av en byggnad utanför detaljplanerat område krävs en anmälan.

Rivningsanmälan krävs inte för att riva komplementbyggnader.

Rivningsplan

När du ska riva en byggnad eller en del av en byggnad ska du lämna in en rivningsplan i samband med din ansökan om lov eller anmälan. Om det kan antas uppkomma rivningsmaterial som innehåller sådant farligt avfall som avses i plan- och bygglagen eller miljöbalken, ska detta framgå.

Kontakt

Byggkontoret


Publicerad: 30 oktober 2019

Uppdaterad: 28 februari 2023