Tillgänglighets­redogörelse för olofstrom.se

Olofströms kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Den här sidan beskriver hur olofstrom.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

På följande länkar hittar du detaljerad information om vilka tillgänglighetsproblem du kan möta i olika användningssituationer.

Användning utan synförmåga

Användning med nedsatt synförmåga

Användning utan hörsel

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från olofstrom.se som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss.

Meddela behov av information i alternativa format

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Svarstiden vid meddelanden är normalt ett dygn under vardagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta, och påtala det för dem.

Anmäl bristande tillgänglighet till Myndigheten för digital förvaltning, DIGG Länk till annan webbplats.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av följande brister.

Om lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, DIGG Länk till annan webbplats.

Innehåll som inte är tillgängligt

Följande innehåll är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga

  • Det saknas syntolkning (ljudbeskrivning) till allt direktsänt videoinnehåll i synkroniserade medier som sparas i systemet för webb-tv.
  • Det finns ett par delar på sidan som behöver märkas upp korrekt för att användare som använder hjälpmedel ska kunna använda sidan (text uppmärkt med <strong> istället för <bold>).
  • Det ligger överflödig WAI-ARIA på vissa element på sidan.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

  • Presentationen av felmeddelanden kopplat till formulär behöver förbättras då texten inte urskiljer sig visuellt från resterande text på sidan.

Problem vid användning utan hörsel

  • Det saknas textbeskrivningar (textning för hörselskadade) till allt direktsänt ljudinnehåll i synkroniserade medier som sparas i systemet för webb-tv.

Oskäligt betungande anpassning

Olofströms kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för följande innehåll.

Webbsändningar av kommunfullmäktiges sammanträden

Olofströms kommun sänder kommunfullmäktiges sammanträden live via webben. Sändningarna sparas i systemet för webb-tv och går att ta del av i efterhand. Från och med den 23 september 2020 ska denna typ av sparat videomaterial textas inom 14 dagar. Vi ser i dagsläget ingen praktisk lösning på hur detta ska gå till eftersom det innebär ett omfattande arbete.

PDF-dokument

Vi har system som skapar dokument som inte är fullt tillgängliga. Det kommer att krävas mycket arbete för att åtgärda systemen. Vi kommer att påbörja arbetet senast den 1 januari 2024.

Hur vi testat webbplatsen

HiQ har gjort en oberoende granskning av Olofstrom.se

Senaste bedömningen gjordes den 21 december 2022.

Webbplatsen publicerades den 24 februari 2021.

Redogörelsen uppdaterades senast den 24 mars 2023.

Kontakt

Kommunikationsenheten

Publicerad: 23 februari 2021

Uppdaterad: 24 mars 2023