Tillgänglighets­redogörelse för olofstrom.se

Olofströms kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Den här sidan beskriver hur olofstrom.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

På följande länkar hittar du detaljerad information om vilka tillgänglighetsproblem du kan möta i olika användningssituationer.

Användning utan synförmåga

Användning utan hörsel

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från olofstrom.se som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss.

Meddela behov av information i alternativa format

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Svarstiden vid meddelanden är normalt ett dygn under vardagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta, och påtala det för dem.

Anmäl bristande tillgänglighet till Myndigheten för digital förvaltning, DIGG Länk till annan webbplats.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av följande brister.

Om lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, DIGG Länk till annan webbplats.

Innehåll som inte är tillgängligt

Följande innehåll är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga

  • Det saknas syntolkning (ljudbeskrivning) för kommunfullmäktiges sammanträden.
  • Det finns PDF-dokument på webbplatsen som inte är fullt tillgängliga.

Problem vid användning utan hörsel

  • Det saknas textbeskrivningar (textning för hörselskadade) för kommunfullmäktiges sammanträden.

Oskäligt betungande anpassning

Olofströms kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för följande innehåll.

Webbsändningar av kommunfullmäktiges sammanträden

Olofströms kommun sänder kommunfullmäktiges sammanträden live via webben. Sändningarna sparas i systemet för webb-tv och går att ta del av i efterhand. Från och med den 23 september 2020 ska denna typ av sparat videomaterial syntolkas och textas inom 14 dagar. Vi ser i dagsläget ingen praktisk lösning på hur detta ska gå till eftersom det innebär ett omfattande arbete.

PDF-dokument

Vi har system som skapar dokument som inte är fullt tillgängliga. Det kommer att krävas mycket arbete för att åtgärda systemen.

Hur vi testat webbplatsen

HiQ Länk till annan webbplats. har gjort en oberoende granskning av olofstrom.se (21 december 2022). Bristerna som upptäcktes i samband med det har åtgärdats.

Vi gör en självskattning (intern testning) av webbplatsen när vi lägger till innehåll och funktioner. Självskattningen består av automatiska och manuella tester.

  • Senaste bedömningen gjordes den 27 oktober 2023.
  • Redogörelsen uppdaterades senast den 29 januari 2024.

Kontakt

Kommunikationsenheten

Publicerad: 23 februari 2021

Uppdaterad: 29 januari 2024