Behov av information i alternativa format

Här kan du meddela oss om du behöver information från olofstrom.se i ett alternativt format, ifall den inte är tillgänglig för dig. Det kan till exempel innebära att någon läser upp informationen för dig eller svarar på dina frågor. Det beror på vilken lösning som passar bäst för tillfället.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som behandlas

  • Namn
  • E-postadress
  • Telefonnummer
  • Mobilnummer

Ändamålet med behandlingen

Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av informationen i avsnittet "Personuppgifter som behandlas". Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten använder för handläggning av ditt ärende.

Rättslig grund för behandlingen

Den registrerade har lämnat sitt samtycke.

Lagringstid

6 månader.

Övriga upplysningar

Personuppgifterna i denna ansökan kommer att registreras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR)

Behandling av personuppgifter, mer information

Genom att skicka in formuläret accepterar du att Olofströms kommun sparar de personuppgifter som krävs för att hantera ditt ärende.

Lämna klagomål på personuppgiftshantering

Klagomål rörande personuppgiftshanteringen i tjänsten kan lämnas till tillsynsmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Besök Integritetsskyddsmyndighetens (IMY) hemsida för mer information om hur du lämnar klagomål.

Lämna ett klagomål, IMY

Personuppgiftsansvarig

Ansvarig nämnd ks@olofstrom.se

Behov av alternativa format

Tala om vilket innehåll som inte är tillgängligt för dig och som du behöver få i ett alternativt format.





Publicerad: 27 januari 2023

Uppdaterad: 30 oktober 2023