Vatten och avlopp

Många hushåll är anslutna till kommunalt vatten och avlopp som levereras av Skåne Blekinge Vattentjänst (SBVT). Har du egen brunn och enskilt avlopp ansvarar du istället själv för att det fungerar som det ska.

Kommunalt vatten och avlopp

Skåne Blekinge Vattentjänst (SBVT) levererar det kommunala dricksvattnet till Olofströms kommun, samt tar hand om avloppsvattnet.

I Olofströms kommun finns det två vattenverk. På vattenverket i Olofström blandas cirka 75 % dricksvatten från Bromölla (grundvatten) med cirka 25 % grundvatten från Lilla Holje. Vattnet klassas som ett medelhårt vatten med ett värde på 6–7 dH°.

Det finns idag två reningsverk i kommunen som tillsammans behandlar ca 2 000 000 m3 avloppsvatten om året.

SBVT Länk till annan webbplats.

Egen brunn

Det är du som fastighetsägare som har ansvar för din egna brunn om du har enskilt vatten. Det innebär att du ansvarar för dess skötsel och att vattenkvaliteten undersöks. Vattenprover för ditt brunnsvatten kan lämnas in till Medborgarcenter eller Miljöförbundet Blekinge Väst. Ta kontakt med någon av dem först så att du får rätt utrustning för vattenprovtagning.

Provtagning av dricksvatten, Miljöförbundet Blekinge Väst Länk till annan webbplats.

Har din brunn sinat, när det är torrt?

Du kan då välja kortsiktiga lösningar som att hämta vatten i en vattenkiosk (kolla placering med SBVT) eller kontakta något företag som fyller på din brunn. Alternativt kan du välja en mer långsiktig lösning som att borra en ny brunn om du inte har möjlighet att ansluta dig till kommunalt vatten och avlopp.

Enskilt avlopp

Det är Miljöförbundet Blekinge Väst som ansvarar för tillsyn av enskilda avlopp – men det är du som fastighetsägare som ansvar för att avloppet fungerar och är godkänt. Har du frågor eller funderingar kan du kontakta dem för hjälp.

Enskilda avlopp, Miljöförbundet Blekinge Väst Länk till annan webbplats.

Kontakt

Skåne Blekinge Vattentjänst (SBVT)

Publicerad: 14 januari 2020

Uppdaterad: 27 februari 2023