Anhörigstöd

Anhörigstöd finns för dig som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som är äldre, långvarigt sjuk, har fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, missbruks- eller beroendeproblem. Du som anhörig kan vara familjemedlem, granne, vän eller arbetskamrat.

Stödet du får från anhörigkonsulenten är kostnadsfritt och du kan vara anonym. Anhörigkonsulenten har tystnadsplikt och för inga journaler.

Du kan få ett direkt stöd genom insatser som anordnas av anhörigkonsulenten men det finns även möjlighet att ansöka om insatser som ett indirekt stöd från kommunens handläggare.

Stöd som anhörigkonsulenten kan erbjuda

 • Råd och information
 • Enskilda samtal
 • Anhöriggrupp
 • Träffpunkt
 • Aktiviteter

Råd och information

Kommunens anhörigkonsulent kan vägleda dig i kontakten med kommunen, regionen och andra myndigheter. Du kan även få tips om vilka föreningar och frivilligorganisationer som finns.

Enskilda samtal

Om du behöver prata med någon så finns det möjlighet att boka tid för enskilt samtal hos anhörigkonsulenten, antingen på kontoret eller i hemmet.

Anhöriggrupp

För dig som anhörig finns möjlighet till anhöriggruppsträffar där du kan träffa andra i liknande situation. Anhöriggrupper startas upp efter önskemål om gemensamt ämne. Det kan röra sig om sjukdomstillstånd, beroendeproblematik, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning med mera.

Anhöriggrupper rörande demenssjukdomar

Här ges möjlighet till att få information om demenssjukdomar och att få träffa andra anhöriga i liknande situation.Vi erbjuder två typer av anhöriggrupper, dels till dig som är partner till en person med demenssjukdom eller till dig som är vuxet barn till demensdrabbad förälder.

Ämnen som diskuteras är:

 • Vad är demens?
 • Hur bemöter jag en person med demenssjukdom?
 • Anhörigas tankar
 • Vilka stödinsatser kan erbjudas?

Anhöriggrupperna är kostnadsfria och sker i samarbete med anhörigkonsulenten och Minnessjuksköterskan. Digitala alternativ används också. För mer information eller anmälan till anhöriggrupp kontakta anhörigkonsulenten.

Fenixgruppen

Fenixgruppen är för anhöriga som är barn och ungdomar (ca 10–13 år) och som lever i en bråkig hemmiljö, har en förälder/föräldrar eller nära anhörig som är beroende av alkohol, andra droger eller har psykisk ohälsa. I dessa familjer formas barnens uppväxt av att föräldrarna kommer i första hand – på barnens bekostnad. Om ett barn som far illa någon gång i sitt liv får berätta om sina upplevelser kan de klara sig igenom många svåra situationer. Att få berätta om hur man har det för någon som lyssnar, innebär det att man blir sedd och tagen på allvar.

Genom att mötas i grupp tillsammans med socialpedagog och anhörigkonsulent får barnen en möjlighet att fylla på det som saknas i deras vardagsliv, genom detta kan deras självkänsla öka.

För mer information eller anmälan till anhöriggrupp kontakta anhörigkonsulenten.

Mötesplats

Vänder sig till dig som stöttar, hjälper eller vårdar någon oavsett ålder eller anledning. Där får du möjlighet till gemenskap, avkoppling och samtal med andra i liknande situation.

Vardagshjältar

Är du anhörig till någon i din närhet med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) eller psykisk ohälsa?

Du, som ser till att livet ser annorlunda ut för din nära och kära är välkomna att tillsammans med andra i liknande situation träffas i en anhöriggrupp ca en gång/månad. Detta görs i samarbete med en representant från Attention, NSPH och Autism- och Aspergerföreningen. Fika erbjuds till självkostnadspris.

Vid frågor och funderingar kontakta anhörigkonsulenten.

Aktiviteter våren 2022

Här hittar du övergripande information om olika aktiviter för dig som anhörig. När du hittat något som intresserar dig kan du läsa mer om aktiviteten i vår evenemangskalender och på vår facebooksida. Där hittar du även datum och tider.

Evenemang, visitolofstrom.se Länk till annan webbplats.

Anhörigstöd i Olofströms kommun, Facebook Länk till annan webbplats.

Vimmel för seniorer och stöttande anhöriga

Ge dig själv en ”vitaminkur” i socialt välbefinnande och kom till våra populära vimmelträffar. En mötesplats nära dig ute i den friska luften. Social gemenskap stärker vår hälsa och vårt välmående, vi hoppas ett besök hos oss kan ge dig lite extra energi och glädje.

Digital mötesplats för seniorer och stöttande anhöriga.

Vi startar med gemensam fika i ett digitalt ”fik@rum”, så förbered din ”gofika” innan du går in på mötesplatsen. Vi intar vårt eftermiddagskaffe och pratar om allt möjligt eller något speciellt tema.

Du behöver ha tillgång till en surfplatta, smartphone eller en dator för att kunna delta. Skicka ditt intresse till marie.olofsson@olofstrom.se eller till lena.persson@olofstrom.se så mailar vi över en tydlig instruktion om hur du kommer in på vår plattform.

GPS-Tipspromenad

Digital tipspromenad där du kan gå själv eller gå tillsammans med din närstående. Mer information hittar du i dokumentet GPS-tipspromenad. Pdf, 173.3 kB.

På följande platser finns GPS-tipspromenader

 • Blåsegyl
 • Jämshög med start vid ICA
 • Tulseboda brunnspark i Kyrkhult
 • PrÅmenaden i centrala Olofström med start i Aniaraparken.

Tematräffar i Vuxenskolans lokaler

​​​​​​​Inställt tillsvidare.

Stöd som kommunen kan erbjuda

Genom kommunens handläggare kan man ansöka om bistånd om olika typer av insatser för att avlasta dig som anhörig och/eller vårdnadshavare (som är i behov av egen tid) som till exempel:

 • Korttidsverksamhet
 • Avlösning i hemmet
 • Växelvård
 • Trygghetslarm
 • Matdistribution
 • Städ
 • Personlig omvårdnad
 • Särskilt boende

Du hittar mer information om vilket stöd kommunen kan erbjuda på sidorna under:

Äldre, äldreomsorg

Funktionsnedsättning, handikapp

 

Kontakt

Anhörigkonsulent

Publicerad: 3 augusti 2020

Uppdaterad: 22 juli 2022