Anhörigstöd

Anhörigstöd finns för dig som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som är äldre, långvarigt sjuk, har fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, missbruks- eller beroendeproblem. Du som anhörig kan vara familjemedlem, granne, vän eller arbetskamrat.

Stödet du får från anhörigkonsulenten är kostnadsfritt och du kan vara anonym. Anhörigkonsulenten har tystnadsplikt och för inga journaler.

Du kan få ett direkt stöd genom insatser som anordnas av anhörigkonsulenten men det finns även möjlighet att ansöka om insatser som ett indirekt stöd från kommunens handläggare.

Stöd som anhörigkonsulenten kan erbjuda

 • Råd och information
 • Enskilda samtal
 • Anhöriggrupp
 • Arrangemang

Råd och information

Kommunens anhörigkonsulent kan vägleda dig i kontakten med kommunen, regionen och andra myndigheter. Du kan även få tips om vilka föreningar och frivilligorganisationer som finns.

Enskilda samtal

Om du behöver prata med någon så finns det möjlighet att boka tid för enskilt samtal hos anhörigkonsulenten, antingen på kontoret eller i hemmet.

Anhöriggrupp

För dig som anhörig finns möjlighet till anhöriggruppsträffar där du kan träffa andra i liknande situation. Anhöriggrupper startas upp efter önskemål om gemensamt ämne. Det kan röra sig om sjukdomstillstånd, beroendeproblematik, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning med mera.

Anhöriggrupper rörande demenssjukdomar

Här ges möjlighet till att få information om demenssjukdomar och att få träffa andra anhöriga i liknande situation. Det erbjuds två typer av anhöriggrupper, dels till dig som är partner till en person med demenssjukdom eller till dig som är vuxet barn till demensdrabbad förälder.

Ämnen som diskuteras är:

 • Vad är demens?
 • Hur bemöter jag en person med demenssjukdom?
 • Anhörigas tankar
 • Vilka stödinsatser kan erbjudas?

Anhöriggrupperna är kostnadsfria och sker i samarbete med anhörigkonsulenten och demenssjuksköterska. Digitala alternativ kan också bli aktuella. För mer information eller anmälan till anhöriggrupp kontakta anhörigkonsulenten.

Fenixgruppen

Fenixgruppen är för anhöriga som är barn och ungdomar (ca 10–13 år) och som lever i en bråkig hemmiljö, har en förälder/föräldrar eller nära anhörig som är beroende av alkohol, andra droger eller har psykisk ohälsa. I dessa familjer formas barnens uppväxt av att föräldrarna kommer i första hand – på barnens bekostnad. Om ett barn som far illa någon gång i sitt liv får berätta om sina upplevelser kan de klara sig igenom många svåra situationer. Att få berätta om hur man har det för någon som lyssnar, innebär det att man blir sedd och tagen på allvar.

Genom att mötas i grupp tillsammans med socialpedagog och anhörigkonsulent får barnen en möjlighet att fylla på det som saknas i deras vardagsliv, genom detta kan deras självkänsla öka.

För mer information eller anmälan till anhöriggrupp Fenix, kontakta anhörigkonsulenten.

När jag inte längre är med

Målet med denna anhöriggrupp är att uppmärksamma omsorgsansvaret och att synliggöra livssituationen för vuxna personer med funktionsnedsättning med tanke på delaktighet, självbestämmande och inflytande och där anhörigas förberedelser och funderingar inför framtiden diskuteras:

Vilket stöd finns att få från samhällets sida? Vad gör en god man? Behöver jag skriva testamente? Hur ser nätverket ut runt mitt barn? Vilka kontakter behöver jag ta och/eller utveckla?

För mer information eller anmälan till anhöriggrupp kontakta anhörigkonsulenten.

Vardagshjältar

Är du anhörig till någon i din närhet med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) eller psykisk ohälsa?

Du, som ser till att livet ser annorlunda ut för din nära och kära är välkomna att tillsammans med andra i liknande situation träffas i en anhöriggrupp ca en gång/månad. Detta görs i samarbete med ordförande i Autism Blekinge. Fika erbjuds till självkostnadspris.

Vid frågor och funderingar kontakta anhörigkonsulenten.

Arrangemang

Här hittar du övergripande information om olika arrangemang för dig som anhörig. När du hittat något som intresserar dig kan du läsa mer om arrangemangen i evenemangskalendern och på facebooksidan. Där hittar du även datum och tider.

Evenemang, visitolofstrom.se Länk till annan webbplats.

Anhörigstöd i Olofströms kommun, Facebook Länk till annan webbplats.

Vimmel för seniorer och stöttande anhöriga

Ge dig själv en ”vitaminkur” i socialt välbefinnande och kom till våra populära vimmelträffar. En mötesplats nära dig. Social gemenskap stärker vår hälsa och vårt välmående, vi hoppas ett besök hos oss kan ge dig lite extra energi och glädje.

 

GPS-Tipspromenad

Digital tipspromenad där du kan gå själv eller gå tillsammans med din närstående. Mer information hittar du i dokumentet GPS-tipspromenad. Pdf, 173.3 kB.

På följande platser finns GPS-tipspromenader

 • Blåsegyl
 • Jämshög med start vid ICA
 • Tulseboda brunnspark i Kyrkhult
 • PrÅmenaden i centrala Olofström med start i Aniaraparken.

Hallabaloo

I ett samarbete mellan anhörigstöd- och senior verksamhet tillsammans med Olofströmshus erbjuds arrangemang 1-2 gånger per termin dit alla kommuninvånarna är välkomna

Inspirationscafé

I ett samarbete mellan anhörigstöd- och senior verksamhet tillsammans med studieförbundet vuxenskolan erbjuds Inspirationscafè för att inspirera till att finna nya aktiviteter och lyssna på intressanta föredragshållare.

 

Du hittar mer information om vilket stöd kommunen kan erbjuda på sidorna under:

Äldre, äldreomsorg

Funktionsnedsättning, handikapp

Psykisk hälsa


Kontakt

Anhörigkonsulent

Publicerad: 3 augusti 2020

Uppdaterad: 12 april 2024