Kvinnojour

Olofströms kvinno- och tjejjour är en ideell förening som arbetar under tystnadsplikt. Föreningen arbetar emot mäns våld och förtryck mot kvinnor och barn.

Olofströms kvinno- och tjejjour finns till för att hjälpa, samtala, stödja och ge råd till kvinnor som blivit utsatta för psykiskt och/eller fysiskt våld, sexuella övergrepp, eller som på annat sätt blivit hotade eller förnedrande.

Du kan vända dig till Olofströms kvinno- och tjejjour både som utsatt kvinna men även som anhörig, bekant, eller granne till utsatt kvinna. Du får vara anonym. Här arbetar endast kvinnor.

Olofströms kvinno- och tjejjour erbjuder:

  • samtal och rådgivning
  • medföljande stöd vid olika myndighetskontakter (som t.ex. socialtjänsten, polis, läkarbesök och rättegång)
  • svar på frågor i allmänhet kring våld i nära relation
  • hemligt boende för kvinna och eventuella barn i akuta situationer.

Hör av dig om du behöver stöd, hjälp eller bara vill prata!

 

Kontakt

Olofströms kvinno- och tjejjour


Telefontid:
Dygnet runt

SMS: 070-594 06 98 (dagtid)

Publicerad: 3 augusti 2020

Uppdaterad: 22 juli 2022