Avgifter för allmänna handlingar

Vi tar en avgift för kopior av allmänna handlingar.

Så här räknar vi sidor

  • A4 räknas som en sida
  • A3 räknas som två sidor
  • A2 räknas som fyra sidor
  • A1 räknas som åtta sidor
  • Dubbelsidiga kopior räknas som två sidor

Avgifter

  • 1–9 sidor: ingen avgift
  • 10 sidor: 50 kr
  • Ytterligare sidor efter 10 stycken kostar 2 kronor styck

Sidor i färg kostar 2 kronor extra per sida. Andra omkostnader som till exempel kostnader för postbefordran, postförskott, bud eller liknande tas ut till självkostnadspris.

Digitala handlingar

Digitala handlingar kostar inget att begära ut. Däremot finns det ingen skyldighet att lämna ut handlingarna digitalt, utan de lämnas ut på det sätt som Olofströms kommun finner lämpligt.

Kontakt

Kommunledningsförvaltningen


Besöksadress:
Östra Storgatan 5

Publicerad: 8 maj 2020

Uppdaterad: 18 december 2023