Avgifter för allmänna handlingar

Vi tar en avgift för att lämna ut allmänna handlingar.

  • 1–9 kopior: ingen avgift
  • 10 kopior: 50 kr
  • Ytterligare kopior: 2 kronor styck

Andra omkostnader som till exempel kostnader för postbefordran, postförskott, bud eller liknande tas ut till självkostnadspris i enlighet med Kommunallagen 2 kap. 6 §.

Det finns ingen skyldighet att lämna ut handlingarna digitalt utan de lämnas ut på det sätt som Olofströms kommun finner lämpligt.

Kontakt

Kommunledningsförvaltningen


Besöksadress:
Östra Storgatan 5

Publicerad: 8 maj 2020

Uppdaterad: 17 maj 2023