Båtar och båtplatser

I sjön Halen finns fyra kommunala båtbryggor där man kan hyra båtplats.

Totalt 116 platser är fördelade på bryggorna vid Strandvägen, Sjömansgatan och Näset. Om du vill boka båtplats tar du kontakt med Medborgarcenter.

Taxan för en båtplats är 1 000 kronor årligen.

Hänsyn och vattenskoter

Välkommen ut med din båt i sjön Halen men tänk på att stora båtmotorer bullrar och kan störa. Din roliga utfärd kan förstöra någon annans upplevelse både på land och ute till sjöss. Visa hänsyn! Körning med vattenskoter är förbjudet på alla sjöar och vattendrag i Olofströms kommun.

Vattenskyddsområde

Halen är ett vattenskyddsområde och är en av kommunens dricksvattentäkter. Det innebär att särskilda regler gäller för att skydda vattnet – vår allra viktigaste tillgång.

Dessa regler gäller för båtar i sjön Halen:

  • Diesel är förbjudet som drivmedel i motorfordon
  • I bensinmotorer får endast alkylatbränsle användas från och med 2020-01-25
  • Tvåtaktsmotorer med förgasare är förbjudna från och med 2020-01-25
  • Endast biologiskt nedbrytbar miljöanpassad tvåtaktsolja är tillåten
  • Påfyllning av bränsle får bara ske vid brygga eller annan fast angöringsplats
  • Beslut om vad som gäller i ett vattenskyddsområde fattas av Länsstyrelsen.

Alkylatbensin – ett bra alternativ

Alkylatbensin är den renaste petroleumprodukt som går att få fram och den kan användas i båtmotorer. Alkylatbensin är dyrare, men utsläppen minskar rejält. Man slipper bland annat andas in ämnen som kan orsaka allvarliga hälsoproblem som bensen och aromater.

Elmotorer

Med en elmotor rör sig båten nästan lika tyst och miljövänligt som en segelbåt. För båtar finns både rena elmotorer och motorer som kan fästas vid en traditionell båtmotor för att kombinera de båda motortyperna.

Allemansrätten, rastplatser och eldning

Allemansrätten ger oss möjlighet att grilla eller elda – men bara under säkra förhållanden. Använd i första hand iordningställda rast- eller lägerplatser där det finns säkra eldstäder. Tänk på att det i Halens naturreservat endast är tillåtet att elda i eldstäderna som finns på rast- och lägerplatserna.

Ibland utfärdas eldningsförbud när det är torrt ute i markerna och då är all öppen eld förbjuden. Här kan du se SMHIs brandriskprognos för ditt område Länk till annan webbplats..

Mer om hur du eldar säkert kan du läsa på Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps webbplats: Säkerhet vid eldning i skog och mark Länk till annan webbplats..

Sist men inte minst, ta med ditt skräp hem så att inget hamnar kvar i naturen.

Fåglar och djur

Fåglar är känsliga för störningar, särskilt vid häckningstid. Därför finns skyddsområden där landstigning är förbjuden under vissa tider av året. Respektera detta! Hetsa inte fågelkullar framför båten. Stanna upp och låt dem hinna undan. Undvik stora svallvågor nära vassar, öar och stränder där fåglar har bon nära vattenytan.

För att hindra kräftpest är det viktigt att båt och övrig utrustning får torka upp ordentligt innan den flyttas till annat vatten.

Fartbestämmelser

I nedanstående delar av sjön Halen är det förbjudet att framföra motordrivna båtar under tiden 1 maj–30 september med högre fart än 5 knop:

  • Område 1: öster om Hallasundet
  • Område 2: norr om en linje dragen från Sibbakärrs södra udde till Stora Norröns nordligaste udde till Feröns norra udde till en punkt på fastlandet i Åkerhagaviken rakt väster ut.

Inom utmärkt område vid Halens allmänna badplats, är det förbjudet att framföra alla båtar under tiden 1 maj–30 september: Inom området som begränsas i norr av Kärleksstigens anslutning till Strandvägen och i söder av bergsudden.

Karta över Halen med utmärkta områden. Pdf, 915.8 kB.

Kontakt

Medborgarcenter

Publicerad: 26 augusti 2020

Uppdaterad: 22 december 2023