Rådgivande organ

Olofströms kommun har rådgivande organ som driver olika intressen. I de rådgivande organen träffas representanter för olika intressegrupper för att samråda med kommunens politiker och tjänstepersoner.

Direkta kontaktuppgifter finns under respektive råd.

Kontakt

Kommunledningsförvaltningen
Telefon: 0454-930 00
E-post: ks@olofstrom.se

Kultur- och fritidsförvaltningen
Telefon: 0454-930 00
E-post: kof@olofstrom.se

Meddela fel på sidan

Publicerad: 16 augusti 2019

Uppdaterad: 26 mars 2021